Norwegian-aksjen har denne uken handlet rundt 30 kroner – det laveste på mer enn syv år. For Bjørn Kjos (72) og Bjørn H. Kise (69) – som sammen eier nær en femtedel av selskapet – betyr kursfallet at gjelden nå er like stor som aksjeverdiene.

Hovedeierne sier soliditeten er god.

– Vi har mer enn nok verdier, både i aksjer og andre eiendeler, som sikkerhet for gjelden, skriver Bjørn H. Kise i en epost.

Det er uvisst hvor mye aksjen kan falle videre før det er en fare for at Kjos og Kise må stille ytterligere sikkerhet for aksjene. Fredag formiddag falt kursen først over to prosent til 30,40 kroner.

Senere på dagen gjorde aksjen et byks da Kjos sa i et Bloomberg-intervju at han planlegger å trappe ned topplederjobben. Aksjen endte til slutt opp 8,29 poeng.

30 kroner aksjen i gjeld

Det meste av Norwegian-aksjene til familiene Kjos og Kise ligger i selskapet HBK Holding, som eier 17 prosent av flyselskapet. Ved inngangen til 2018 hadde selskapet 693 millioner kroner i banklån og ifølge siste tilgjengelige årsrapport for 2017 er Norwegian-aksjene stilt som sikkerhet for lånet. I en protokoll fra en innsprøyting av nye penger i vinter har eierne anslått at gjelden ved utgangen av 2018 hadde økt til nær 700 millioner kroner.

Legges det til grunn i dag, er gjelden 30 kroner per aksje. Det er samme nivå som Norwegian-aksjen handles på i dag.

Både i fjor og i år har hovedeierne gått inn med mer penger i Norwegian. I fjor var det en emisjon der familiene Kjos og Kise bidro med cirka 350 millioner kroner i frisk kapital. HBK Holding hadde ved inngangen til fjoråret aksjefondsandeler og kontanter på nær 490 millioner kroner, og beholdningen krympet nær 200 millioner kroner i fjor. Noe av det kan ha blitt brukt til aksjekjøp.

I vinter ble det også overført 100 millioner kroner i frisk kapital.

DN har stilt spørsmål til Kise om gjeldsnivået i HBK Holding, og om det finnes et nivå rundt 30 kroner aksjen eller lavere enn det som kan øke risiko for salgspress i Norwegian-aksjen.

Kise gir bare et generelt svar:

– Vi er meget komfortable med soliditeten i både HBK Holding og Sneisungen. Vi har mer enn nok verdier, både i aksjer og i andre eiendeler, som sikkerhet for gjelden. Det vil ikke bli nødvendig med hverken salg av aksjer eller ytterligere sikkerheter for å stå ved de forpliktelsene vi har.

Kan bruke flere verdier

Faller kursen videre, kan det ramme hovedeierne før eller senere. Samtidig kan Kjos og Kise bruke andre verdier til å finansiere aksjene. I tillegg til aksjefond og kontanter, eier HBK Holding også Norwegians hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo. Så sent som i vinter, etter en omfattende oppgradering av bygget, har DNB tinglyst pant på 150 millioner kroner i bygget. Om det kommer i tillegg til tidligere pant på 200 millioner kroner, er uvisst.

Slike verdier kan være tilleggspant utover aksjene, og kan bety at bankene krever ny sikkerhet først på lavere aksjekurser.

Finansprofessor Karin Thorburn sier låneavtalen med bankene avgjør hvor smertegrensen for aksjekursen går.
Finansprofessor Karin Thorburn sier låneavtalen med bankene avgjør hvor smertegrensen for aksjekursen går. (Foto: Kristin Svorte)

NHH-professor Karin Thorburn sier generelt om når gjelden blir for stor for bankene:

– En låneavtale har ofte vilkår som sier når bankene har rett til å si opp lånet. Hvis det står at markedsverdien på aksjene ikke kan være lavere enn lånet, kan bankene kreve mer pant. Men det er ikke sikkert det står, og tilleggspant kan gjøre at det fortsatt ikke er et problem.

En mulighet kan være å selge hovedkontoret for å få mer i kontanter.

Kise sier følgende om eiendomsverdiene:

– HBK Holding investerer i og utvikler eiendom ved siden av investeringen i blant annet Norwegian, og størrelsen på pantet varierer over tid. HBKs balanse og soliditet er slik at selskapet om ønskelig kan eie Norwegian-aksjene uten lånefinansiering.

Kjos og Kise har også kjøpt en del aksjer gjennom et annet felleseid selskap, Sneisungen, og Bjørn Kjos har senere overtatt hele selskapet. Her ligger det Norwegian-aksjer verdt cirka 60 millioner kroner, og en annen viktig eierandel er aksjer i Bank Norwegian – via selskapet Nye Sneisungen – som Kjos eier halvparten av. Sparebank 1 Markets skrev i fjor høst at bankaksjene antagelig er brukt som sikkerhet for å kjøpe flyaksjer.

I mars i år deltok Kjos og Kise i en tegningsrettsemisjon i Norwegian og har finansiert nye aksjer delvis ved å selge tegningsretter som de ikke selv ville ha.

Max-flyene gir hodepine

Norwegians økonomi har fått litt drahjelp ved inngangen til sommersesongen, fordi flyene er fullere og billettprisene noe høyere. På den annen side – et økende problem er flyforbudet for Boeing 737 Max. Det amerikanske flytilsynet Federal Aviation Authority sa denne uken at flyene i verste fall kan stå på bakken til slutten av året, ifølge Bloomberg.

Imens leier Norwegian reservefly med mannskap, og denne våren har det vært seks langdistansefly og mellom seks og ni kortdistansefly fra andre aktører som flyr.

Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen sa nylig om leie av fly:

– Antall fly vil variere i henhold til behov. Det skyldes utelukkende at Max-flyene ikke er i drift og hyppigere inspeksjoner av Rolls-Royce-motorer på vår Boeing 787 Dreamliner. For langdistanseoperasjonen handler dette først og fremst om flyvninger fra London og Dublin til USA. Kostnadsestimatet på opp mot 500 millioner kroner som vi rapporterte i forbindelse med første kvartal omfatter perioden til og med august.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.