Norwegian er nesten halvert på Børsen i år som følge av koronaviruset. I motsetning til mange andre flyselskaper, har Norwegian ennå ikke sendt varsel til markedet om at det venter inntektsfall som følge av koronaviruset.

Analytiker Martin Stenshall i Danske Bank venter dramatiske konsekvenser for Norwegian i andre kvartal med fallende billettsalg, og kansellerte flyvninger:

  • Inntektsfall på 4,4 milliarder kroner fra 2019 til 2020, ned 11 prosent, sammenlignet med forventningen før utbruddet av korona.
  • Dobling av underskuddet før skatt fra 1,7 milliarder kroner til 3,3 milliarder kroner.
  • I første kvartal vil nettoresultatet ende på minus 2,2 milliarder og i andre kvartal et tap på 1,3 milliarder
  • Bokført egenkapital vil falle til 1,1 milliarder i andre kvartal, langt under långivernes krav på 1,5 milliarder kroner.
  • Nye runder med kreditorene
  • Brudd med lånebetingelene vil tvinge frem nye gjeldsforhandlinger og også en mulig ny kapitalinnhenting, tror Stenshall.

Lettelser?

Etter å ha hentet inn ny kapital i tre omganger de siste to årene, tror analytikeren at Norwegian vil be långiverne om lettelser i vilkårene heller enn å gå en ny runde i kapitalmarkedet, så langt det er mulig.

– Brudd på lånebetingelsene er mulig. Men vi tror ledelsen vil gjøre alt, og det tror jeg at de klarer og at man kommer i mål med en mindre rettet emisjon, sier Stenshall.

I et scenario der Norwegian får lettelser i kravene, mot en noe høyere rente, ser Stenshall for seg at Norwegian kan klare seg med å hente inn en halv milliard kroner. Han venter ikke høyere beløp, ettersom det vil være kostbart og ta lang tid.

Så langt har det norske flyselskapet klart seg relativt bra, fordi utbruddet i Italia kom sent i februar, og ga liten innflytelse på inntektene, ifølge Stenshall. Heller ikke mars venter han at effekten blir veldig stor ettersom 65 prosent av kapasiteten allerede er booket. Men i andre kvartal forverres situasjonen drastisk, tror Danske Bank-analytikeren.

I sin analyse har han ikke regnet inn konsekvenser fra korona i andre halvår. I et worst case-scenario der konsekvensene av koronaviruset forlenges til juli og august, vil overskuddet også i flyselskapets beste inntektsperiode snu til underskudd. I tillegg vil det da kunne bli vanskelig både å hente inn kapital og å selge fly i et uoversiktlig marked.

Alt negativt til tross, Stenshall mener Norwegian-aksjen er kraftig underpriset. Kursen er nå rundt 20 kroner. Han mener aksjen er verdt 45 kroner.

Stenshall understreker at analysen er beheftet med stor usikkerhet, gitt at man nå ikke vet hvor lenge og hvor hardt koronaviruset vil ramme.

– Vi antar det verste er over innen 1. juli, sier Stenshall.

Ekstremt utfordrende

– Det er ingen tvil om at den nåværende situasjonen er ekstremt utfordrende for europeiske flyselskaper, skriver den britiske storbanken HSBC i en omfattende analyse om flybransjen og koronaviruset tirsdag.

HSBC er overbevist om at både kapasiteten og inntjeningen til flyselskapene vil bli lavere i år. Bransjen er nemlig hardt rammet av koronaviruset som har satt en støkk i etterspørselen etter reiser.

En rekke selskaper har kuttet ruter både i Asia og i Europa, og satt inn kostnadsbesparende tiltak for å komme seg igjennom det som trolig blir en turbulent periode.

– Gitt det bratte fallet i kortsiktig lønnsomhet og påfølgende kontantstrøm virker disse tiltakene fornuftige, skriver HSBC.

DN har vært i kontakt med Norwegians kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen som sier selskapet ikke har noe nytt å melde om etterspørsel og at de vurderer situasjonen fortløpende.

Spår underskudd

Norwegian har de siste årene ekspandert med langdistanseruter til både Sørøst-Asia og USA, men flyr i all hovedsak rundt i Europa. Selskapet har alt lagt frem planer om å kutte kapasiteten med 13–15 prosent i år for å gå fra vekst til lønnsomhet.

Selskapet har lenge vært tynget av gjeld og hadde ved utgangen av 2019 en netto rentebærende gjeld på 58 milliarder kroner. Hittil i år har Norwegian-aksjen falt som en sten.

HSBC mener det foregår en «livedebatt» om hvorvidt Norwegian kan overholde lånevilkårene som blant annet krever 1,5 milliarder kroner i bokført egenkapital.

Norwegian meldte senest 13. februar at det har mål om et overskudd etter skatt for hele året. Det tror HSBC ikke på. Storbanken mener Norwegian kommer til å tape 852 millioner kroner i 2020, som er en kraftig nedjustering fra tidligere estimater.

Blant de ti selskapene HSBC dekker er det kun Norwegian, Finnair og KLM som kommer til å tape penger i år, mener banken.

Tror lånevilkår overholdes

I sitt verst tenkelige scenario mener HSBC at inntjeningsveksten (yield) i flybransjen vil være 3,5 prosentpoeng lavere enn tidligere estimert. Selv om det skulle inntreffe mener HSBC likevel ikke at Norwegian vil bryte med sine lånevilkår.

– Men det vil garantert ligge tett på disse kravene, som vil stille spørsmål rundt tilliten til nøkkelleverandører, skriver meglerhuset, som mener Norwegian vil kunne måtte gjennomføre en kapitalinnhenting for å overholde lånevilkårene.

HSBC mener Norwegian er blant flyselskapene som vil håndtere koronaviruset best da viruset har sendt oljeprisen rakt nedover og Norwegian i langt mindre grad enn andre flyselskaper har sikret drivstoff til høyere priser.

– Alle vil bli rammet

Tirsdag trakk SAS sin guiding for regnskapsåret 2020 som følge av usikkerheten knyttet til virusutbruddet. Selskaper vil kutte i ruter, stanse flyvninger til Hongkong og Nord-Italia og innføre kostnadsreduserende tiltak.

– Det her ligner en situasjon ingen flyselskaper kan unngå. Alle vil bli rammet, sier aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i Sydbank.

Han mener det er svært sannsynlig at det kommer lignende tiltak også fra andre flyselskap.

– Det vil undre meg om Norwegian bare kan gå utenom, sier Pedersen.

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole (NHH) følger internasjonal konkurranse og flybransjen tett. Han sier det ikke er noe strukturelt problematisk med forretningsmodellen eller driften til Norwegian.

Frode Steen
Frode Steen (Foto: Hallvard Lyssand)

– Butikken fungerer helt greit, men de mangler likviditet med tanke på forpliktelser som kommer. Det som kan rette opp regnestykket er om de får kompensasjon fra Boeing. Mye av spillet om aksjeverdiene dreier seg som at folk er redd for at de ikke klarer å ha penger til å møte kravene fremover. Jeg tror veldig mye er snudd den dagen de får x antall dollar fra Boeing, sier han.

Spår konkurser og oppkjøp

HSBC tror de ti flyselskapene de dekker vil lykkes dersom deres hovedscenario inntreffer, men venter at flere selskaper ellers vil gå konkurs, fusjonere, bli kjøpt opp eller krympe.

– Videre venter vi at potensielle nye selskaper i bransjen vil slite med å få finansiering. Som en følge av det venter vi at konsolideringen i Europa fortsetter, at kapasitetsveksten faller, at rasjonaliteten øker og at utsiktene for enhetsinntekter styrkes, skriver banken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.