Norwegian har bare noen få fly i drift mens markedet er nesten helt borte under korona. På bakken jobber ledelsen på spreng med å få selskapet gjennom en konkursbeskyttelse i Irland og Norge.

Sist uke sa den irske dommeren ja til en plan fra Norwegian og deres advokater om å fri Norwegians selskaper fra en rekke forpliktelser hos banker og leasingselskaper. På den måten vil Norwegian kutte gjeld og redusere antall fly drastisk. Planen er at flåten på 140 fly før korona blir til drøyt 50 fly på vei ut av pandemien.

Torsdag skisserte Norwegian nye detaljer i planene for «nye» Norwegian.

Vil hente penger i april

«Dersom planen godkjennes, vil selskapet kunne videreføre rekonstruksjonen og iverksette en kapitalinnhenting med oppstart i april og med en målsetning om ferdigstillelse i mai 2021», skriver selskapet i en melding.

– Etter at den foreløpige planen ble lagt frem for kreditorene den 14. januar, har vi hatt mange gode, men krevende forhandlinger med kreditorer. Nå er vi kommet frem til en plan som rekonstruktørene i Irland og Norge mener er en god løsning for selskapets kreditorer og eiere. Vi ser på dette som en viktig milepæl i prosessen med å sikre fremtiden for Norwegian, sier konsernsjef Jacob Schram.

Selskapet har sagt det vil bruke flytypen Boeing 737–800 i fremtiden – forrige generasjons fly – og at det kvitter seg med alle fly av typen Boeing 737 Max, med nyeste teknologi og 15–20 prosent lavere drivstoff-forbruk.

Har investorer på tråden

Planen – som fremlegges for kreditorene og etter nødvendige kreditormøter fremlegges av den irske rekonstruktøren (Examiner) til Irish High Court for godkjennelse – beskriver hvordan de ulike kreditorene vil bli håndtert når prosessene gjennomføres.

Usikrede kreditorer som ikke vil delta i den kommende emisjonen vil få kontanter og et utbytte som samlet utgjør rundt fem prosent av pålydende. Utbyttekravet vil kunne konverteres til aksjer som samlet vil utgjøre omtrent 25 prosent av aksjekapitalen. Disse aksjene vil tegnes til 8,25 kroner per aksje. Nye investorer vil etter emisjonen sitte med rundt 70 prosent av aksjekapitalen, og kursen vil antakelig bli lavere. Dagens aksjonærer vil sitte igjen med rundt fem prosent av det nye selskapet.

– Dersom alt går som vi ønsker, vil vi kunne gjennomføre kapitalinnhentingen i løpet av mai, sier finansdirektør Geir Karlsen.

Nå skal det hentes 4,5 milliarder kroner i frisk egenkapital, og av det skal 1,9 milliarder kroner komme fra et såkalt hybridlån, der staten har sagt seg villig til å stille med 1,5 milliarder kroner.

2,3 milliarder kroner skal hentes fra nye aksjonærer, og selskapet skal ha sikret forhåndsaksept fra investorer for et milliardbeløp.

I planen står det også at selskapet venter å komme ut av hele prosessen med mellom fire og fem milliarder kroner i kontantbeholdning.

Det står at selskapet hadde 1,8 milliarder kroner i kontanter den 26. februar 2021, og det ventes at dette faller mot 965 millioner kroner ved utgangen av mars.

I den nye planen ventes det at gjelden faller til cirka 20 milliarder kroner, og cirka halvparten av det er flyfinansiering.

Ikke alle kunder får refusjon

Norwegian skriver i dagens melding at det har søkt å finne gode løsninger for en liten andel kunder som ikke har fått refusjon fra tiden før den irske rekonstruksjonsprosessen ble igangsatt i midten av november i fjor.

Rundt 98 prosent av refusjonskravene som oppsto i denne perioden, der bookingen ble gjort direkte med Norwegian, ble refundert før åpningen av rekonstruksjonsforhandlingene, opplyses det. I Norge gjelder det nesten samtlige kunder, 99,6 prosent.

Men det har vist seg umulig å refundere gjenstående kundekrav fullt ut, ifølge Norwegian, på grunn av grunnleggende prinsipper i slike rekonstruksjonsprosesser.

– Fra selskapets side har vi ønsket å refundere de siste kundene fullstendig, og vi beklager at det ikke blir mulig, sier Karlsen.

Må gjennom to domstoler

Dersom alt går som vi ønsker, vil vi kunne gjennomføre kapitalinnhentingen i løpet av mai, sier finansdirektør Geir Karlsen.
Dersom alt går som vi ønsker, vil vi kunne gjennomføre kapitalinnhentingen i løpet av mai, sier finansdirektør Geir Karlsen. (Foto: Mikaela Berg)

Selv om den irske dommeren sist uke godkjente Norwegians planer for å avslutte – «repudiate» – en rekke avtaler med kreditorene, må planen endelig bankes gjennom av The Irish High Court, slik selskapet opplyser.

Deretter skal utfallet av prosessen i irsk domstol tas inn i den norske rekonstruksjonsprosessen i morselskapet Norwegian Air Shuttle asa, og DN har skrevet at en godkjennelse i Irland vil gjøre det mye lettere å få en lignende godkjennelse i Norge.

Oslo byfogdembete kan kopiere en votering fra Irland – og vil antagelig ta stilling til den norske prosessen kort tid etter at den irske prosessen er avsluttet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.