Norwegian ga en ny oppdatering til finansmarkedet tirsdag, mens store deler av virksomheten ennå er parkert på bakken. For rundt én måned siden ba selskapet om frisk kapital fra aksjonærene, og varslet samtidig at det ville komme et betydelig kapitalbehov igjen det neste året.