Norwegian legger torsdag morgen frem resultatet for de tre første månedene i år. Det betyr at koronakrisen – og nedstengningen av samfunnet fra 12. mars – har satt dype spor i tallene.

2020 skulle bli året flyselskapet Norwegian skulle gå med overskudd for første gang på tre år. Så sent som som 13.februar meldte selskapet om målsetningen om overskudd. Så kom korona. Målsetningen ble trukket 6.mars, og allerede i første kvartal leverte Norwegian et underskudd på 3,3 milliarder kroner. I samme periode i fjor var underskuddet på minus to milliarder kroner.

Omsetningen i årets første kvartal ble på 6,5 milliarder kroner. I samme periode i fjor var omsetningen på like under åtte milliarder kroner.

Driftsresultatet (ebit) endte på minus 2,08 milliarder kroner. I samme periode året før endte det på minus 1,5 milliarder kroner.

– Som forventet og signalisert til markedet ved flere anledninger, er tallene for første kvartal kraftig påvirket av COVID-19-krisen. De neste månedene blir krevende for Norwegian og luftfarten, men målet vårt er å sørge for at selskapet opprettholder en sterk posisjon i flybransjen også fremover. Det vil bidra til en bærekraftig drift og en struktur som vil komme både aksjonærer, kunder og kolleger til gode. Så snart verden returnerer til normalen, vil vi stå klare med et enda bedre servicetilbud til kundene våre, sier konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Som meldt tirsdag denne uken blir det ingen presentasjon av kvartalstallene.

Trenger mellom 300 og 500 millioner hver måned

Norwegian endte onsdag med en nedgang på over ni prosent på børsen, og hadde ved handelsslutt en markedsverdi på 12,5 milliarder kroner. Som kjent har selskapet denne våren jobbet på spreng for å sikre sårt tiltrengte midler. Tidligere i mai fikk selskapet tilgang til siste transje av den statlige krisepakken, som nå har gitt Norwegian tilgang på tre milliarder kroner i den statlige krisepakken.

Det kom etter en omfattende restruktureringsprosess, som blant annet innebar konvertering av gjeld til egenkapital. Totalt har selskapet fått omgjort nesten 13 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital. I tillegg har Norwegian hentet 400 millioner kroner gjennom en emisjon.

I et prospekt, som selskapet la frem i forbindelse med emisjonen, skrev selskapet at dersom følgene av pandemien fortsetter neste år, vil selskapet trenge mellom 300 og 500 millioner kroner hver måned i første kvartal neste år. Norwegian melder at de da trenger omtrent to milliarder kroner i ekstra arbeidskapital for å ha tilstrekkelig kapital fra nyttår og frem til tidlig i mai neste år.

I første kvartal tapte Norwegian 1,1 milliarder kroner på kontraktene de har for å sikre prisene i første kvartal (såkalt hedging). Mesteparten av dette er urealiserte tap. Mange selskaper velger å sikre seg mot svingninger i drivstoffmarkedet ved å kjøpe en andel av drivstoffet frem i tid.

Begynte kvartalet med høy aktivitet – så kom korona

Ved inngangen til året øynet Norwegian-ledelsen et håp om overskudd for hele 2020 – etter tre år på rad med milliardunderskudd. Så rammet koronakrisen.

Første kvartal begynte med høy aktivitet, men så kom det illevarslende nyheter ved inngangen til mars. 10. mars varslet den statlige flyplassdriveren Avinor at det var markant nedgang i trafikken de første dagene i den måneden. Samme dag meldte også reisebyråer at «en bryter ble slått av» i bestillingene de første dagene i mars. Norwegian meldte at en rekke flyavganger ble kansellert frem mot sommeren.

I dagene som fulgte ble det meste av grensene i Europa og mellom Europa og USA stengt, og flyselskapene måtte sette de fleste av flyene på bakken. 19. mars var regjeringen klar med en krisepakke for luftfarten, som blant annet inneholdt statlige garantier og kriselån til flyselskapene. Pakken inneholdt strenge vilkår, og Norwegian måtte først kutte gjeld og øke egenkapitalen.

4. mai fikk Norwegian en redningsplan i havn hos aksjonærene og kreditorene, og dermed tilgang på tre milliarder kroner i den statlige krisepakken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.