I en børsmelding onsdag ettermiddag legger Norwegian frem en omfattende og dramatisk redningsplan som innebærer at milliardgjeld gjøres om til egenkapital, og dagens aksjonærer viskes nesten helt ut.

Forslagene innebærer blant annet at:

  • Deler av gjelden hos leasingselskaper, banker og andre kreditorer søkes konvertert til aksjer i Norwegian.
  • Bruk av andre finansielle instrumenter til å konvertere annen relevant gjeld til egenkapital eller andre egenkapital-instrumenter.
  • Hele eller deler av obligasjonslånene konverteres til aksjer i Norwegian.
  • Gjennomføring av en etterfølgende rettet emisjon med mulig fortrinn til eksisterende aksjonærer.

Planen er foreløpig sendt ut fra selskapet uten at det er gitt tilslutning fra store kreditorer, men selskapet vil jobbe for å få det i stand før en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes 4. mai – om cirka fire uker.

Vanner ut aksjonærene

Norwegian foreslår at fire obligasjonslån på til sammen 5,6 milliarder norske kroner helt eller delvis konverteres fra gjeld til aksjer i Norwegian, og at det samme gjøres med leasingforpliktelser som ved utgangen av mars var verdsatt til 3,7 milliarder dollar - eller 38 milliarder kroner. Samlet utgjør obligasjonslån og leasing mer enn 43 milliarder kroner.

En slik konvertering av milliarder i gjeld til egenkapital vil vanne ut dagens aksjonærer nærmest fullstendig, men Norwegian-løsningen innebærer også et forslag om at dagens aksjonærer kan få skyte inn inntil 100 millioner kroner i ny kapital i selskapet, for å veie opp noe for utvanningen, ifølge Norwegian.

Å fly innenriks midt i koronakrisen: – Luften om bord skiftes ut 20 ganger på én time
Staten har bestilt noen daglig flyreiser fra de store flyselskapene for å knytte landet sammen. Opplevelsen er ikke som før.
01:58
Publisert:

Har «dialog» med kreditorer

– Det styret nå foreslår, er helt avgjørende for å innfri de strenge kravene myndighetene har satt for at vi skal få tilgang på lånegarantier som vil gi oss til sammen tre milliarder kroner, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en pressemelding.

Han viser til pengene i krisepakken fra staten som ble lagt frem 19. mars.

– Vårt mål er å kunne komme tilbake i luften, gjenåpne rutene våre og sørge for at våre permitterte kolleger kommer tilbake på jobb. Vi i Norwegian ser fram til å komme tilbake bedre og sterkere enn noensinne slik at vi kan fortsette å tilby rimelige flybilletter til alle våre gode og lojale kunder, sier Schram.

– Vi har innledet dialog med obligasjonseierne og andre kreditorer. Vi har også allerede begynt arbeidet med «Nye Norwegian», og det vil fortsette med full styrke de neste ukene, sier Schram i meldingen.

Har ingen avtaler ennå

I innkallingen til generalforsamlingen står det:

– Det er per i dag ingen avtaler med noen obligasjonseiere, leasingselskaper – eller andre kreditorer eller investorer – om å bidra med egenkapital til selskapet. Målet er å inngå slike avtaler før generalforsamlingen.

Selskapet rapporterte 13. februar en forventning om positivt resultat for 2020, etter å ha gjennomført en rekke tiltak i 2019 for å bedre den finansielle situasjonen.

Dette ble imidlertid endret gjennom en melding til Oslo Børs 6. mars etter et stort fall i etterspørselen som følge av myndighetspålagte reiserestriksjoner.

Selskapet skriver i meldingen at det har iverksatt flere tiltak de siste ukene for å redusere kostnader ytterligere. Selskapet har blant annet parkert store deler av flåten og permittert 90 prosent av de ansatte. Norwegian gjennomfører fortsatt en del innenriksflygninger i Norge for å opprettholde viktig infrastruktur i landet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.