Norwegian trenger støtte fra alle kanter for å få selskapet gjennom koronakrisen – og unngå konkurs. Først må kreditorene godta å gjøre en stor del av gjelden om til egenkapital, og en viktig avklaring skjer på et obligasjonseiermøte 30. april – om cirka to uker.

I tillegg ber selskapet om at leasingselskaper og andre kreditorer gjør om annen gjeld til nye aksjer.

Selv om disse grupperingene skulle si ja, gjenstår ett avgjørende møte: Mandag 4.