Norwegian jobber med å få til en utsettelse på betalingene av forfallene på milliardgjelden på til sammen 3,4 milliarder kroner som forfaller i desember og neste år.

Fondet Sissener Canopus og andre sentrale eiere i obligasjonslånene har motsatt seg det fremsatte forslaget og kommet med et motforslag. Tirsdag ettermiddag etter børsslutt kommer Norwegian dem i møte.

Men bare litt.

Sissener avviser blankt den sukrede pillen fra Norwegian.

– Vi hadde strukket oss langt for å møte selskapet med et forslag som er fair for alle parter, men vi er nå tilbake til start, sier Jan Philippe Sissener i en melding til DN tirsdag kveld.

Justerer premie

Ifølge meldinger sendt til børs justerer nemlig Norwegian bare litt på prisen selskapet kan velge å kjøpe tilbake dele eller hele av obligasjonslånet til i perioden fremover.

– Selv om disse endringene øker forventet avkastning og sukrer det opprinnelige tilbudet, er det ikke nok til at vi kan gå med på det, sier Sissener.

Norwegian hadde tidligere satt denne prisen – dersom det valgte å kjøpe i eget lån, til en premie på én prosent over pålydende verdi frem til desember neste år, stigende til tre prosent til mai 2021 og til fem prosent ved kjøp deretter.

Nå lover Norwegian en premie på fem prosent – hvis det kjøper i lånet.

Norwegian hadde også allerede foreslått at prisen selskapet ville gjøre opp lånene til ved forfall ble justert til 105 prosent.

Lånene det gjelder er såkalt usikrede, altså lån uten pantesikkerhet. Det allerede fremsatte forslaget innebærer at de to lånene får sikkerhet i Norwegians såkalte «slotter» på Gatwick-flyplassen utenfor London.

Det ene lånet, på 250 millioner euro, har i dag forfall 11. desember, og det haster dermed for Norwegian å finne en løsning dersom selskapet ikke vil havne i en situasjon der det må innfri lånebeløpet. Dette lånet er foreslått forlenget til november 2021.

Det andre lånet, på 964 millioner svenske kroner, er foreslått forlenget fra august 2020 til februar 2022.

Sissener skviser

Det er den erfarne forvalteren Jan Petter Sissener som er øverste partner i selskapet som styrer fondet Sissener Canopus, og har fått en helt sentral plass i kampen om forlengelse av obligasjonslånenes forfall etter at han og et knippe andre har kjøpt seg opp til en eierandel på om lag 20 prosent av verdiene i lånene.

Sisseners posisjon er – sammen med noen få allierte – antagelig stor nok til å stemme ned og velte Norwegians planlagte redningsoperasjon, om ikke selskapet gir etter på flere krav. Et av kravene er at selskapet tilføres mer egenkapital, for å få selskapet ut av en økonomisk knipe, skrev DN tidligere tirsdag.

Selskapet ba i forrige uke om å få utsette forfallet med to år i bytte mot at långiverne får sikkerhet i selskapets landingsrettigheter ved Gatwick-flyplassen i London.

Selskapet trenger to tredjedels flertall blant obligasjonseierne for å få godkjent avtalen. Sissener og Co. kontrollerer rundt 20 prosent, men fordi stemmene regnes i forhold til de totale fremmøtte obligasjonseierne, kan Sissener-fondet og allierte likevel kunne stemme ned forslaget.

Mer penger

Sissener har sagt nei til Norwegians forslag om å utvide varigheten for to lån på til sammen 3,4 milliarder kroner som forfaller i år og neste år.

Han var tidligere tirsdag ordknapp om detaljene som ble sendt i retur før helgen, men er klar på at det kreves store endringer på egenkapitalsiden.

– Selskapet må adressere hovedproblemet en gang for alle: Det er for lite egenkapital.

Hvordan da?

– Enten må en del av gjelden omgjøres til egenkapital, eller det utstedes en konvertibel obligasjon som kan omgjøres til gjeld senere. Alternativt må det inn frisk kapital, sier Sissener.

Eller en kombinasjon av de tre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.