Flyselskapet Norwegian skal hente mellom 300 og 400 millioner kroner i frisk kapital fra eksisterende og nye eiere gjennom en emisjon. Onsdag morgen la Norwegian frem prospektet for investorene, og her kommer det frem flere detaljer for hvordan «Nye» Norwegian skal se ut etter koronakrisen.

Selskapet skriver at de trenger tre milliarder kroner i likvide midler for å komme seg gjennom året, og dette venter det å få gjennom den statlige krisepakken. Pengene trengs i løpet av mai 2020, for å sikre nødvendig kapital til virksomheten.

Det er ikke sikkert selskapet har råd til å betale alle regninger under koronakrisen:

«Det er betydelig risiko for at selskapet ikke er i stand til å dekke betalingskrav på kort og mellomlang sikt selv om det fullfører refinansiering og mottar den statlige krisepakken.»

Det kommer ikke frem hvor mye likviditet selskapet har for øyeblikket, men det står at lånebetingelsene i fire obligasjonslån er endret. Tidligere var det krav om minst 500 millioner kroner i likviditet til enhver tid, men nå er kravet midlertidig redusert til «minst 100 millioner kroner» frem til 1. juli 2021.

Nye to milliarder neste år

Dersom følgene av pandemien fortsetter neste år, skriver selskapet at de vil trenge mellom 300 og 500 millioner kroner hver måned i første kvartal neste år. Norwegian melder at de da trenger omtrent to milliarder kroner i ekstra arbeidskapital for å ha tilstrekkelig kapital fra nyttår og frem til tidlig i mai neste år.

Norwegian vil få tilgang til et slikt beløp gjennom «ny finansiering, utstedelse av flere aksjer, en ny gjennomgang av selskapets forretningsplan og størrelse, salg og refinansiering av eiendeler, eller andre finansieringskilder.»

«Hvis selskapet ikke skaffer seg denne ekstra nødvendige driftskapitalen, kan selskapet inngå avvikling og /eller konkursbehandling,» står det i prospektet.

Selskapet gir en redegjørelse for en gradvis opptrapping av virksomheten frem mot 2022, når det forventes at markedene nærmer seg normalen igjen. Da vil det være lavere etterspørsel og et mer begrenset tilbud sammenlignet med før krisen – og altså færre fly. Under normale markedsforhold venter selskapet å ha en omsetning på «mer enn» 30 milliarder kroner årlig. Det forventes at inntektsnivået på billettene (inntekt per sete per kilometer, RASK) vil være høyere enn i 2019, og i tillegg vil kostnadsnivået – målt i kostnad per sete per kilometer (CASK) – være høyere enn før krisen.

«Men enhetskostnadene (CASK) er ventet å øke betydelig mindre enn enhetsinntektene (RASK),» skriver selskapet.

I fjor var enhetskostnaden (CASK) på 0,44 kroner. Det vil altså øke i fremtiden, delvis fordi det er færre flyvninger å fordele faste kostnader på.

Administrasjonskostnader er ventet å bli lavere. Restrukturering av selskapet vil bidra til å redusere finanskostnader med cirka 60 millioner dollar (607 millioner kroner) årlig.

Kutter kraftig i staben

Fra før er det kjent at Norwegian vil redusere flåten med cirka en tredjedel – sammenlignet med planene før krisen – og vil sitte igjen med cirka 110 fly når krisen er over.

I dokumentet kommer det frem at selskapet vil redusere personalkostnadene med cirka 35 prosent. Det er ukjent hvor mye dette utgjør i antall stillinger, men de klart største ansattgruppene i selskapet er piloter og kabinansatte.

I midten av mars – få dager etter at grensene til utlandet ble stengt – meldte selskapet at det måtte permittere 7300 ansatte og kansellere 85 prosent av planlagte flyvninger. I starten av mai er 7650 ansatte permittert – 80 prosent av totalen – og av dette er 1571 piloter og 3134 kabinansatte formelt ansatt via bemanningsselskapet OSM Aviation.

Ved utgangen av 2019 hadde konsernet 9388 ansatte i 12 land.

Selskapet sier det vi «restarte» forbindelser med fagforeninger, og i større grad benytte seg av sesongbasert arbeidskraft, med et mindre behov for ansatte i vinterhalvåret. Samtidig vil selskapet knytte seg tettere til hjemmemarkedet i Norden.

I tillegg skriver selskapet blant annet at det vil øke produktiviteten gjennom it-investeringer, nye forretningssentre og en streng forsyningskjede.

Grense for småaksjonærer

Tirsdag ettermiddag offentliggjorde selskapet hva tegningskursen blir i emisjonen, altså kapitalutvidelsen. Kursen settes til én krone. Til sammenligning har dem som har kjøpt seg inn i Norwegian siden kriseplanen kom på plass mandag måttet betale minst 4,80 kroner.

I prospektet går det frem at småaksjonærer får tegne seg for maksimalt to millioner kroner hver i emisjonen.

Selskapet melder at tapet på sikring av drivstoffprisen hittil i år er på 1,1 milliarder kroner, basert på det kraftige oljeprisfallet. Tapet kan bli mindre dersom oljeprisen henter seg inn igjen.

Selskapet har bestillinger for 190 nye fly hos fabrikkene Airbus og Boeing, og melder at det vil påløpe «betydelige» finansielle sanksjoner dersom det ikke er i stand til å stå ved forpliktelsene. Tidligere har Norwegian inngått avtale med fabrikkene om å skyve levering av fly flere år frem i tid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.