Norwegian har i forbindelse med emisjonen hyret meglerhusene Arctic Securities, Carnegie, Danske Bank, Norwegian Branch og Pareto Securities.

Selskapet opplyser i en børsmelding etter at Oslo Børs stengte tirsdag at de vil hente inntil 1,3 milliarder kroner i en rettet emisjon.

Nå skal flyselskapet posisjonere seg for videre vekst, en vekstperiode som har vart i flere år og som vil toppe seg i andre kvartal i år.

Uten de friske pengene, kunne Norwegian ha ligget tynt an:

Norwegian har nemlig et krav i alle obligasjonslånene sine om å ha minst 1,5 milliarder kroner i bokført egenkapital til enhver tid, for ikke å være i mislighold.

Venter tap på 2,6 milliarder før skatt

Norwegian estimerer omsetningen til 7,1 milliarder kroner i første kvartal i år, opp fra 5,4 milliarder i fjorårsperioden. Men selskapet venter også et tap på 2,6 milliarder før skatt i samme periode, mot 1,8 milliarder i første kvartal i fjor.

Ifølge Norwegian er gjennomsnittsprisen på jetfuel 12 prosent høyere i første kvartal enn selskapet så for seg tidligere.

«Valuta- og drivstoffeffekten vil være utfordrende i første kvartal», skriver Norwegian i børsmeldingen.

Emisjonen består av to separate transjer; en transje på inntil 2.950.963 nye aksjer i selskapet, og en andre transje der aksjeantallet gjør at størrelsen på de to transjene blir på inntil 1.300 millioner kroner. Det melder TDN.

Nettoprovenuet fra emisjonen vil styrke selskapets balanse og sikre betydelig buffer til obligasjonslånsbetingelsen på 1.500 millioner kroner i påkrevet egenkapital, samt til generelle selskapsformål, skriver selskapet.

Får støtte fra aksjonærene

HBK Holding as, som er selskapets største aksjonær og som i dag eier direkte og indirekte rundt 26,4 prosent av den nåværende aksjekapitalen, har forhåndstegnet seg for sin pro rata andel. Dette selskapet eies av konsernsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise og deres familier.

I tillegg har emisjonen fått signifikant støtte fra eksisterende aksjonærbase, opplyses det.

Emisjonen vil bli rettet mot eksisterende aksjonærer og andre norske og internasjonale investorer. Tegningskursen vil bli besluttet gjennom akselerert bokbyggingsprosess.

Videre opplyses det at den første transjen er betinget av godkjennelse av styret ifølge fullmakt gitt av selskapets generalforsamling i 2017. Den andre transjen er betinget av godkjennelse fra en ekstraordinær generalforsamling.

Betinget av en vellykket gjennomføring av emisjonen, vil selskapet vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon til samme kurs som den rettede emisjonen.

Vil kvitte seg med fly

Norwegian skriver i en annen børsmelding at de vil fortsette å fornye flyflåten sin, men samtidig kvitte seg med fly. Selskapet har i dag en flåte bestående av 150 fly, hvorav 125 Boeing 737 og 25 stykker 787 Dreamlinere. Men Norwegian er i diskusjoner om å selge opp til fem Airbus 320neos, som i dag leases ut til HK Express med en estimert gevinst på 15-20 millioner dollar. Etter salget av fly venter Norwegian en netto capex på 1,0-1,5 milliarder dollar for 2018, og brutto 1,9 milliarder dollar.

Videre vises det til at det norske datterselskapet Arctic Aviation Assets har inngått en intensjonsavtale for PDP-finansiering med «back stop»-salg og tilbakeleie av seks Boeing 787-9-fly. Fasiliteten dekker finansiering av flyene levert i 2018 og 2019, og vil bedre gruppens likviditet med om lag 250 millioner dollar. Dette er en del av Arctic Aviation Assets' kontinuerlige aktiviteter for finansiering av flykjøp levert i perioden 2018-2022, melder TDN.(Vilkår)

For 210.000 kroner kan du få fem mål tomt og denne spektakulære utsikten
Det er bare en hake.
02:08
Publisert: