Statlige Avinor vil forsøke å redusere utslippene av klimagasser fra flybransjen. Det er blitt lovet 100 millioner kroner av staten over ti år til innfasing av biodrivstoff ved tankanlegg på flyplassene.

I dag er biodrivstoff to til tre ganger dyrere enn vanlig flydrivstoff.