Staten har holdt flyselskapene i live gjennom koronakrisen ved å tilby et milliardbeløp i krisehjelp for sommeren. Denne uken sa næringsminister Iselin Nybø (V) nei til en ny krisepakke i form av lånegarantier eller frisk kapital.

I et innlegg i DN skriver konkurransedirektør Lars Sørgard at staten bør «være varsom» med å dele ut mer statsstøtte til flyselskapene som sliter økonomisk som følge av koronakrisen.

– Vi hverken kan eller vil være med på å bestemme om regjeringen skal gi statsstøtte. Men vi har et klart syn på om det vil være konkurranse i luftfarten etter koronakrisen, og det har relevans for om det skal gis statlig støtte, sierkonkurransedirektør Lars Sørgard.
– Vi hverken kan eller vil være med på å bestemme om regjeringen skal gi statsstøtte.