Antallet innrapporteringer fra utmattede piloter og kabinpersonale mer enn tredoblet seg fra 2017 til 2018 og nærmer seg 3000, skriver danske Ingeniøren.

Totalt ble det innrapportert 7783 flysikkerhetsmessige hendelser i Danmark i fjor, hvorav «pilot fatigue» utgjorde 37 prosent, eller i underkant av 2900 tilfeller, ifølge den danske Trafikstyrelsens sikkerhetsrapport for sivil luftfart 2018.

Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen definerer «pilot fatigue» (utmattelse) som «En fysiologisk tilstand med redusert mental eller fysisk ytelsesevne som følge av søvntap eller utvidet våkenhet, døgnfase eller arbeidsmengde».

Høy prioritet

I 2017 ble det totalt innrapportert 6046 flysikkerhetsmessige hendelser. Da utgjorde imidlertid «pilot fatigue» kun 14 prosent av hendelsene (cirka 850). Økningen av «pilot fatigue» fra 2017 til 2018 var dermed rundt 240 prosent, tilsvarende rundt 2000 hendelser.

Den danske personalforeningen for luftfartsansatte legger ifølge Ingeniøren skylden på 60 timers uker.

Trafikstyrelsen skriver i rapporten at det har prioritert «fatigue» de siste årene i kontakten med selskapene. Det vil også de kommende årene ha høy prioritet på utviklingen i fatigue-rapporteringer, og bakgrunnen for disse vil fortsatt bli diskutert med representanter for både arbeidsgivere og arbeidstakere i luftfartsområdet.

Til tross for både mange innrapporterte sikkerhetshendelser, og en sterk økning i antall hendelser, er den danske Trafikstyrelsen klar i sin konklusjon:

«På bakgrunn av det løpende tilsynet er det Trafikstyrelsens vurdering at det generelle sikkerhetsnivået i den sivile luftfarten er på et høyt og tilfredsstillende nivå, og at det generelt er et godt samarbeid mellom bransjen og Trafikstyrelsen».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.