To norske pilotforeninger i SAS gikk til streik i 08-tiden mandag morgen, etter å ha forhandlet med selskapet på overtid hos Riksmekleren i natt. I første omgang er to piloter tatt ut i streik, men det er varslet full opptrapping fra torsdag morgen.

SAS-trafikken innenriks og til og fra Norge kan lammes om nær 600 piloter går til streik.

Partene skal ha stått langt fra hverandre i spørsmål om lønn og arbeidstid. Etter bruddet sier leder Jan Levi Skogvang i ScanNor Flygerforening (SNF), tilknyttet Parat og YS, at striden sto særlig om mer fleksible arbeidstidsordninger.

Beholdt kravene

Jan Levi Skogvang, leder i Parat Luftfart og ScanNor Flygerforening.
Jan Levi Skogvang, leder i Parat Luftfart og ScanNor Flygerforening. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Vi gikk inn i megling med krav om bedringer for halve pilotkorpset i Norge som jobber mest fleksibelt, knyttet til helgefri og mer forutsigbare vakter. Men vi mislyktes, sier Skogvang til DN.

Han sier det var uaktuelt for pilotene å fire på alle krav.

– Det nytter ikke å forhandle hvis vi ikke får til reelle forbedringer. Det måtte vi ha, sier Skogvang.

Uttalelsene står i sterk kontrast til en pressemelding fra Parat og Norsk Flygerforbund mandag morgen.

Der sto det pilotene ga opp kravene, og at SAS kunne unngått streik om de hadde gitt norske piloter samme betingelser som kollegene i Danmark og Sverige. Både danske og svenske piloter har blitt enige med SAS siste halvannen uke.

Leder Jens Lippestad i Norske SAS-flygeres forening (NSF), tilknyttet Norsk Flygerforbund og LO, står fast på at kravene var like.

– Vi kuttet dramatisk i samtlige krav. Det som lå på bordet, tilsvarte tilbudet i Sverige og Danmark som partene ble enige om, sier Lippestad.

«En ren røverhistorie»

Leder Torbjørn Lothe i NHO Luftfart avviser det.

– Jeg er veldig overrasket over at pilotene går ut og sier det. Det fremstår som en ren røverhistorie, sier Lothe.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart reagerer på pilotenes uttalelser etter streiken som startet mandag morgen. – En ren røverhistorie, sier han.
Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart reagerer på pilotenes uttalelser etter streiken som startet mandag morgen. – En ren røverhistorie, sier han. (Foto: Mikaela Berg)

Både NHO Luftfart og SAS mener det var stor avstand i kravene fra norske piloter og kolleger i nabolandene.

DN erfarer fra ulike kilder at partene sto lengst fra hverandre i spørsmål om fleksibel arbeidstid, og pilotene beholdt til siste et krav om maksimalt antall arbeidsdager i løpet av en måned. SAS ønsker å ha fleksibilitet til å bruke pilotene mest om sommeren, og mindre om vinteren.

– SAS hadde vært veldig fornøyd om det fikk gjennomslag for samme avtale i Norge som i Sverige og Danmark. Motparten kom med et siste forslag som ville økt kostnadsnivået og redusert selskapets konkurranseevne, sier Lothe.

Kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS gir følgende kommentar til pressemeldingen fra pilotene.

– Vi blir veldig forundret over innholdet i den. Det stemmer ikke, sier Nyman.

I pressemeldingen fra pilotene sto det også at SAS ville «erstatte dårlige ordninger med enda dårligere løsninger».

SAS avviser det, og hevder de ville gi lønnsvekst på linje med frontfagene og opprettholde dagens ordninger.

DNs Eva Grinde forklarer SAS-streiken
DNs kommentator Eva Grinde forklarer deg pilotstreiken i SAS.
02:15
Publisert:

Vil forhandle igjen

SAS sier det vil forsøke å få til nye samtaler før en eventuell opptrapping torsdag.

– For øyeblikket er det en ren teknisk konflikt med to piloter i streik. Vår ambisjon er å finne en løsning før torsdag, sier Nyman.

Jan Levi Skogvang i SNF sier også pilotene er innstilt på nye samtaler med selskapet.

– Men det er ikke planlagt noe møte foreløpig, sier han.

Fri halve året

Da forventer pilotene at SAS kommer dem i møte om nettopp arbeidstid. Den største uengiheten handler om bedre planlegging av vakter.

– Tre dager i måneden kan jeg velge selv når jeg skal ha fri, og resten av tiden eier SAS meg. De kan sette meg på hvilke vakter de vil, sier Skogvang.

En SAS-pilot tjener i snitt rundt én million kroner. Makslønnen ligger på rundt 1,2 millioner kroner, og mange av seniorene over 50 år har den lønnen. Pilotene jobber rundt 175-180 dager i året i snitt. Det vil si at halvparten av året er fridager.

– En norsk SAS-pilot har mellom 170 og 180 arbeidsdager i året. Det er fortsatt mye fritid igjen?

– Vi krever ikke mer fritid, men mer forutsigbarhet fra selskapet. Vi endte med å slippe flere av disse kravene, sier Skogvang.

Leder Jens Lippestad i Norske SAS-flygeres forening, tilknyttet LO og Norsk Flygerforbund.
Leder Jens Lippestad i Norske SAS-flygeres forening, tilknyttet LO og Norsk Flygerforbund. (Foto: Fartein Rudjord)

Leder Jens Lippestad i NSF sier det er uaktuelt å strekke seg lenger for å komme selskapet i møte.

– Vår dør er åpen. Men i vårt tilbud er bunnivå allerede lagt, sier Lippestad.

Pilotkonflikten handler også om at SAS planlegger flagge ut deler av virksomheten med fly og mannskap i London og spanske Malaga. Men det er ikke del av tariffområdet og kan ikke forhandles om.

– Det ble ikke nevnt med ett ord i forhandlingene. Våre svenske og danske kolleger hadde allerede blitt varslet av SAS om mulig juridiske forføyninger hvis det ble et tema i meglingen, sier Lippestad.(Vilkår)