SAS skriver i meldingen fredag morgen at det har hatt diskusjoner med visse store innehavere av hybridobligasjoner verdt totalt 1,5 milliarder svenske kroner med flytende rente, og de senior ikke-sikrede obligasjonslånene med fast rente og varighet til 2022 på 2,25 milliarder svenske kroner.

SAS har kommet til enighet om å justere vilkårene for konverteringen av hybridobligasjonene til aksjer, og av de ikke-sikrede obligasjonslånene til hybridobligasjoner eller aksjer.

SAS opplyser imidlertid i meldingen at det fremdeles pågår diskusjoner med den svenske og danske staten om den reviderte rekapitaliseringsplanen, som flyselskapet jobber med etter å ha blitt hardt rammet av inntektsfall under koronakrisen.

Dersom dette mislykkes vil SAS ikke kunne reparere likviditetsbristen som følge av koronakrisen og den negative egenkapitalen vil ha vesentlig negativ effekt på selskapets finansielle stilling.

«Skulle SAS bli tvunget til å søke om konkurs som et resultat av en slik vesentlig negativ effekt på den finansielle stillingen, kommer innehaverne av de eksisterende hybridobligasjonslånene og de ikke-sikrede obligasjonslånene ikke kunne drive inn sine obligasjonsfordringer».

«Obligasjonseiernes store sier kan bli dyr»

I en aksjekommentar skriver aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank Markets at de holder på sin anbefaling om å selge aksjen etter at obligasjonseierne har forhandlet seg frem til vesentlig bedre vilkår.

Han tror avtalen kan bli dyr for både SAS og aksjonærene – som også betyr den svenske og danske stat.

– Det vil øke presset på SAS for å få tilbakebetalt gjelden innen de neste årene. De nye vilkårene vil svekke aksjonærenes avkastning, SAS sin konkurransekraft og langsiktige overlevelsesmuligheter, skriver Pedersen.

Pedersen mener derfor storaksjonærene Danmark og Sverige må være skeptiske til den foreslåtte avtalen som må godkjennes av aksjonærene.

Dette er tilbudet

Tilbudet går ut på at hybridobligasjonene foreslås å konverteres mot aksjer i selskapet til 90 prosent av den nominelle verdien til hybridobligasjonene. Tegningskursen er satt til 1,16 svenske kroner per aksje. Tidligere var tilbudet 70,8 prosent konvertering av verdien til hybridobligasjonene og en tegningskurs på 1,89 svenske kroner per aksje. Det vil derfor utstedes flere og billigere aksjer som følge av endringen i det nye forslaget.

Obligasjonene foreslås konverteres mot usikrede hybridobligasjoner med variabel rente og evig løpetid i selskapet til 100 prosent av det nominelle beløpet. Obligasjonene skal med det ikke konverteres til aksjer som tidligere foreslått. Endringen vil ifølge Sydbank senke antallet nye aksjer noe, men til gjengjeld må SAS betale en høy rente som stiger markant over de neste 11 årene.

Selskapet melder også at en ytterligere revidering av rekapitaliseringsplanen er en økning av rentesatsen med 0,9 prosentpoeng per år for de nye statshybridobligasjonene på 6 milliarder svenske kroner til den svenske og danske stat. Ifølge analytikeren i Sydbank vil det alene føre til rundt 50 mill. svenske kroner i årlig i ekstra rentekostnader.

Prinsippavtalen som er beskrevet må som nevnt godkjennes av kreditorene. I prinsippavtalen har SAS kommet til enighet med eiere som representerer 51,42 prosent av hybridobligasjonene samt eierne som representerer 39,56 prosent av obligasjonene.

SAS melder at de snart vil annonsere ytterligere informasjon om den reviderte planen og implementeringen av planen. Planen er som nevnt godkjent av styret i SAS, og selskapet opplyser videre at planen må godkjennes i Europakommisjonen og på en ekstraordinær generalforsamling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.