SAS skal kutte 350 jobber blant kabinansatte i Norge, og kom denne uken med et uvanlig tilbud til ansatte som uansett må forlate selskapet. De tilbys å kutte oppsigelsestiden og bli fristilt fra selskapet med en gang – i bytte mot sterkt rabatterte flybilletter (såkalte ID-billetter) i en begrenset periode og stå på en liste for gjenansettelse i tre år, hvis det blir et behov. I tillegg blir halvparten av lønnen i oppsigelsestiden utbetalt som engangsbeløp.

Alternativt kan de ansatte takke nei, og velge å la oppsigelsestiden løpe som vanlig.

SAS har i allmøter med kabinansatte denne uken sagt at tilbudet om «frivillig» avgang ikke er lagt frem for Nav til vurdering, men at det vil skje før helgen.

Tiden går fort: Senest førstkommende søndag må de berørte SAS-ansatte bestemme seg for om de takker ja til å gå av med en gang.

Kan miste dagpenger

Nav vil ikke i detalj kommentere tilbudet fra SAS til de ansatte, men skriver i en epost at det er strenge regler for om man kan motta dagpenger som normalt like etter en oppsigelse.

«De som mottar lønn, eller har krav på lønn, har ikke krav på dagpenger,» sier Bjørn Lien, fungerende ytelsesdirektør i Nav.

Lønn i oppsigelsestid regnes også med.

«Så lenge han/hun har reell mulighet til å stå i stilling og motta lønn i oppsigelsestid, anses vedkommende å ha krav på lønn. Alle arbeidstagere står fritt til å fraskrive seg retten til oppsigelsestid i henhold til avtale. Arbeidstagere kan innvilges dagpenger fra tiden da den ordinære oppsigelsestiden er avsluttet, sett at vilkårene for å motta dagpenger er oppfylt.»

På spørsmål om hvorvidt en motytelse i form av sterkt rabatterte flybilletter kan påvirke utbetaling av dagpenger etter det, svarer Lien:

«Andre påskjønnelser eller goder kan medføre reduksjon av dagpenger. Det avhenger av verdien av godene den ansatte får. Dette vurderes individuelt.»

«Bærer en stor risiko»

Partner Eivind Arntsen i advokatfirmaet Brækhus er ekspert på arbeidsrett, og sier kabinansatte som takker ja til et tilbud og går av på dagen, risikerer å miste dagpenger i mange uker.

– Hvis man sier fra seg lønn i en periode, og får sterkt rabatterte flybilletter som motytelse, kan det hende at Nav ikke synes det er greit. Konsekvensen kan være at man i praksis sier fra seg dagpenger. Arbeidstager bærer en stor økonomisk risiko, sier Arntsen.

Advokat Eivind Arntsen i Brækhus.
Advokat Eivind Arntsen i Brækhus. (Foto: Brækhus)

De yngste kabinansatte i SAS har ofte ned mot én måneds oppsigelsestid, og får uansett utbetalt en halv månedslønn i kompensasjon.

Arntsen peker på at Nav kan vente med dagpenger inntil 12 uker, om arbeidstager selv er skyld i inntektsbortfallet.

– Jeg kjenner ikke til praksis der man sier fra seg lønn mot flybilletter med rabatt, men tenker at det kan være problematisk, sier han.

Partner Nils Kristian Lie i advokatfirmaet Ræder sier om tilbudet fra SAS:

– Det som er spesielt her, er at man velger å bytte bort halve oppsigelsestiden i bytte mot noe annet, og skyver ansvaret over på det offentlige tidligere enn ellers. Kanskje vil man få karantenetid, og det burde være arbeidsgivers ansvar å avklare slike spørsmål før tilbudet gis.

Mener oppsigelsen holder

SAS vil ikke kommentere utspillet fra Nav, men informasjonssjef John Eckhoff kommenterer tilbudet generelt:

«Ordningen er avtalt med foreningene, og er etter vårt syn å anse som en egen oppsigelse. Avtalen gir noen fordeler som det har vært viktig for foreningene å få på plass.»

SAS mener det ikke skal bety forlenget ventetid på dagpenger, og viser til folketrygdloven.

«Oppsigelsen skyldes ikke arbeidstagers egne forhold,» skriver Eckhoff.

Leder Nina N. Pedersen i Norsk Kabinforening – én av to norske kabinforeninger i SAS – sa mandag at det er krevende å få et godt tilbud når bransjen er i krise.

– Jeg kan ikke få uttrykt nok hvor trist det er å miste så mange dyktige kolleger. Vi har forsøkt å finne løsninger som gjør at færrest mulig mister jobben sin, og å sikre en mulighet til å komme tilbake til SAS når trafikken er i gang igjen, sa hun.

Tilbudet fra SAS sier at gjenansettelse skal skje i «norske delen av SAS-konsortiet» – men ikke eksplisitt at man får jobb i samme selskap som før.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.