Flyselskapet SAS gjennomførte fredag ekstraordinær generalforsamling og oppdaterte dermed forventningene for resultatet i regnskapsåret 2016/2017, som ble avsluttet 31. oktober.

Selskapet anslår et overskudd før skatt på rundt 1,7 milliarder svenske kroner i regnskapsåret, mot 1,4 milliarder svenske kroner året før. Det endelige resultatet skal etter planen legges frem 12. desember.

Selskapet skriver at driften i fjerde kvartal var som ventet og inntektsnivået økte svakt mot slutten av perioden.

– Resultatet er omtrent i linje med hva som var forventet av analytikere som følger SAS, sier Björn Tibell, investorkontakt i SAS.

Aksjekursen doblet

Aksjekursen var opp nær syv prosent fra start i Stockholm fredag, og ble senere litt lavere. Uansett er SAS-aksjen omtrent doblet hittil i år.

Fredag godkjente generalforsamlingen en emisjon av inntil 66 millioner nye aksjer, tilsvarende 20 prosent av dagens aksjekapital. Det vil gi inntil 1,7 milliarder kroner i frisk egenkapital, om fredagens sluttkurs legges til grunn. Om kursen ved starten av året legges til grunn, ville det ha gitt maksimalt 880 millioner kroner.

Flyselskapet SAS venter bedre lønnsomhet i inneværende regnskapsår
Flyselskapet SAS venter bedre lønnsomhet i inneværende regnskapsår (Foto: Javad Parsa)

Wallenberg-fondene og de norske, danske og svenske statene eier 167 millioner aksjer, tilsvarende 50,2 prosent, i SAS. Disse eierne vil ikke bli med i emisjonen og andelene kan bli redusert ned mot 42 prosent.

Pengene skal brukes til å sikre gunstigere finansiering og antagelig innløse preferanseaksjer i februar neste år. Et obligasjonslån på 1,5 milliarder svenske kroner forfaller allerede i november og må refinansieres.

I tillegg har SAS-sjef Rickard Gustafson varslet at SAS kan legge inn en ordre på minst 50 mellomdistansefly fra europeiske Airbus eller amerikanske Boeing før nyttår.

– En gang før 31. desember forventer jeg en seriøs diskusjon med styret om hvilket fly vi skal gå for. Det vil bli en bestilling på i hvert fall 40 til 50 fly, sa Gustafson til DN i september.

Nye fly skal erstatte de eldste flyene av typen Boeing 737 i dagens flåte.

Varsler nytt overskudd

SAS hadde inntekter på 42,5 milliarder svenske kroner i regnskapsåret, opp fra 39,5 milliarder i foregående år.

I kommende regnskapsår forventer SAS å levere et resultat før skatt og spesielle poster på mellom 1,5 og to milliarder svenske kroner. Dette er omtrent på linje med regnskapsåret som nettopp er avsluttet, der tilsvarende resultat var på 1,9 milliarder svenske kroner. Anslaget er gitt under en rekke forutsetninger, blant annet at oljeprisen holder seg omtrent på dagens nivåer.

Nordea-analytiker Hans-Erik Jacobsen sendte ut en oppdatering fredag og sier hans estimat på forhånd var et resultat før skatt og spesielle poster på 2,1 milliarder svenske kroner.

«Men resultatet i fjerde kvartal inkluderer valutasikring og engangseffekter som påvirker resultatet med 200 millioner svenske kroner. Justert for dette, er overskuddet i linje med våre forventninger,» skriver Jacobsen.(Vilkår)

Elghufsens læremester gir deg fem råd om elghufs
Kunsten å bevege seg som elgen på barmark har herdet skiløpere i generasjoner. I et halvt århundre har Audun Kolstad (72) vært elghufsens læremester.
01:40
Publisert: