SAS ble torsdag kveld enig med pilotkorpset i Danmark om en treårig kollektivavtale og lønnsvekst som for de store arbeidstakergruppene i landet. Selskapet fikk en lignende avtale med de svenske pilotene sent i forrige uke.

Derimot gjenstår megling med to norske pilotforeninger hos Riksmekleren i helgen. Blir det ikke enighet, kan det bli konflikt i Norge mandag morgen. Foreløpig er bare to piloter tatt ut i et streikevarsel.

– Vi er veldig glad for å ha på plass en avtale med danske piloter. Det er unikt i SAS at vi har en treårig avtale, og samtidig sikrer avtalen at vi kan jobbe videre med nødvendige kostnadseffektiviseringer, sier Karin Nyman, kommunikasjonsdirektør i SAS.

Mer sesongjobb

Avtalene i Danmark og Sverige skal inneholde en videreføring av dagens avtaler om arbeidstid, i tillegg til en garanti fra arbeidsgiver om at det meste av besetningen på SAS-fly fortsatt skal være fra selskapet. Også en egen avtale om begrensning på innleie av fly med mannskap, såkalt «wet lease», blir videreført.

– I tillegg er det en felles ambisjon at vi skal jobbe sammen for mer fleksible arbiedstidsordninger, sier Nyman.

Pilotene skal være villig til å bidra med kostnadsbesparelser i programmet «Shape», der SAS skal spare nye tre milliarder svenske kroner i kostnader fra 2017 til 2020.

Etter det DN forstår, handler slike tiltak om at SAS vil tilpasse aktiviteten mer etter sesongvariasjoner. SAS vil ha mer fleksibel bemanning med tilgang på flest piloter i sommerhalvåret, og færre om vinteren. Flere kilder i SAS forklarer at det jobbes med ulike løsninger, der målet er både mer sesongarbeid og mer forutsigbar arbeidstid. En stor del av pilotkorpset kan for eksempel få en stilling der de jobber ned mot 60 prosent stilling om vinteren, og full stilling i høysesongen.

– Det jeg kan si, er at vi ser på fleksible ansettelsesformer basert på at behovet for piloter er størst om sommeren, sier Nyman.

Om SAS lykkes med fleksible avtaler, er det unikt for flyselskaper som baserer seg på en stor andel fast ansatte og kan gi en kostnadsfordel. Det kan veie opp for en ulempe SAS har i form av høyere personalkostnader i Skandinavia og store pensjonsutgifter.

Norge gjenstår

I Norge har pilotene gått ut med egne krav rundt lønn og arbeidstid, som mer helgefri og planlegging av vakter lenger frem i tid. SAS-sjef Rickard Gustafson sa tidligere i uken at kravene vil øke kostnadsnivået med 25 prosent for det norske pilotkorpset, og at det ikke kan godtas.

Pilotene i Norge har ikke ønsket å kommentere tallene Gustafson viser til.

– Vi ønsker å finne en løsning gjennom megling. Vi har et lavt streikeuttak for å berøre kunder og ansatte i liten grad ved konflikt, sier Jens Lippestad, leder i Norske SAS-flygeres forening.

– Hva tenker du om at danske og svenske kolleger har sagt ja til avtale?

– Vi har egne nasjonale krav, så det endrer ikke så mye. Om noe, vil det åpenbart ta bort noe av fordelen ved å opptre samlet.

– Blir det lettere å komme til enighet nå?

– Det spørs hvordan arbeidsgiver håndterer saken. Om de opptrer arrogant og vil gi oss en kopi av samme avtale, hjelper ikke det, sier Lippestad.

DN har skrevet at konflikten med pilotene har handlet om andre forhold enn bare lønn og arbeidstid. Planene om etablering av et irsk datterselskap, Scandinavian Airlines Irland Ltd, og baser med fly og mannskap i Storbritannia og Spania har satt sinnene i kok hos pilotkorpset. Etablering i utlandet kan ikke forhandles om, og pilotene har i stedet tatt frem krav om lønn og arbeidstid som de tidligere har gitt etter på.(Vilkår)