Alle ansatte i SAS ble onsdag informert om at SAS er i sluttforhandlinger med Airbus om kjøpt av opp til 50 fly til kort- og mellomdistanseflyvningene. Ifølge kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen er det snakk om en ordre i størrelsen 25- 30 milliarder svenske kroner.

– Vi vil gjerne være åpne med i ansatte om at vi ferd med å konkretisere en så stor bestilling, en ordre som vil være med forme SAS fremtid, sier Johansen til Dagens Næringsliv.

Må fornye flyparken

Det har lenge vært kjent at SAS har behov for en omfattende fornyelse av flyene, og flyselskapet har allerede gjort en del endringer.

  • For tre år siden kjøpte SAS nye langdistansefly med samlet katalogpris på over 22 milliarder kroner. De fleste av flyene, Airbus A350, blir levert fra og med 2019.
  • SAS har kjøpt 30 kortdistansefly av typen Airbus A320neo med katalogpris på 26 milliarder kroner, og flere av flyene er levert.

Nå har altså SAS tatt et stort steg i retning å realisere det som gjenstår – å bestille 40 til 50 fly for å erstatte dagens flåte av Boeing 737-fly på kortdistanse.

– Det er viktig å understreke at det ikke ennå er tatt en beslutning. Det ligger noen forutsetninger til grunn, blant annet at vi har forpliktet oss til å gjennomføre de tiltak og besparelser som ligger i effektiviseringsprogrammet In Shape før styret vil ta beslutningen om å kjøpe Airbus-flyene, sier Johansen.

– En gulrot

Effektiviseringsprogrammet har en ramme på 2,2 milliarder kroner, og i fjor ble det oppnådd kutt på 800 millioner kroner. Programmet skal løpe til 2020.

– Vi håper at Airbus-avtalen fremstår som en gulrot for de ansatte, slik at vi sammen kan klare å gjennomføre programmet som ligger til grunn for avtalen, sier Johansen.

– Hvordan var de ansattes respons på nyheten om Airbus da?

– Å ja, det var mye applaus! Dette blir opplevd som en veldig spennende avtale. Airbus-maskinen vi snakker om her er verdens beste fly på kort- og mellomdistanse, og også når det gjelder miljøvennlighet er dette den beste flytypen vi kunne velge, sier Johansen.

Strømlinjeforme

– Du sier at Airbus-avtalen vil være med på å forme SAS fremtid, hvordan og hvorfor?

– Med denne avtalen vil SAS for første gang i historien kunne operere med en enhetsflåte, og kunne redusere kompleksiteten betydelig både på teknisk side og for bemanningen på flyene. Vi vil få en langt større fleksibilitet enn i dag, sier Johansen.

Han forklarer at det vil bli enklere for teknikerne å forholde seg til kun én flytype, og at logistikken rundt bemanningen av flyene også vil bli enklere når det kun trengs sertifisering og typegodkjenning for Airbus.

– Vil det påvirke hvor mange ansatte dere har behov for, når alle kan brukes til alle flyvninger?

– Det vil ikke påvirke antallet ansatte, men det vil gi oss mye større fleksibilitet i hele flyflåten og for alt det flyvende mannskap, sier Johansen. (Vilkår)