– Det er ingen annen utvei. Vi er i en situasjon der SAS har avkrevd pilotkorpset for 30 prosent besparelse. Samtidig har de flyttet jobbene våre til bemanningsbyrå, sier Roger Klokset, leder i Norske SAS-flyveres forening til NRK.

Dagens Nyheter skriver at rundt 900 piloter i Skandinavia kan gå ut i streik fra 29. juni. Torsdag ettermiddag leverte også den svenske pilotforeningen sitt streikevarsel etter at forhandlingene mellom SAS-ledelsen og pilotene har strandet.

– Pilotforeningene viser en sjokkerende dårlig forståelse for den kritiske situasjonen SAS står i, sier pressekontakt Tonje Bjerve Sund i SAS.

Konflikten mellom SAS-ledelsen og pilotene har pågått over lengre tid, etter at rundt 560 piloter fikk sparken under pandemien. Samtidig har flyselskapet opprettet to nye datterselskap hvor det ansettes piloter på dårligere vilkår.

– SAS-ledelsen har konstruert en selskapsstruktur som bryter mot den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Hvis SAS kan opprette bemanningsselskaper og på den måten omgå overenskomster og avtaler med deres ansatte, hvorfor kan ikke andre bedrifter gjøre det samme? Dette er derfor en viktig kamp for alle skandinaviske arbeidstagere, sier leder Martin Lindgren i SAS Pilot Group (SPG) i en pressemelding.

Roger Klokset i Norske SAS-flyveres forening har ikke besvart DNs henvendelse. Leder i SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, ønsker ikke å kommentere plassoppsigelsen og faren for streik ytterligere til DN.

Avhengig av pilotene

SAS Pilot Group (SPG), som er en sammenslutning av de fire pilotforeningene i SAS, skriver i pressemeldingen at tarifforhandlingene med SAS-ledelsen ble brutt i mars da det ble fremlagt et krav om 30 prosent nedgang i vilkår.

Den gangen gikk pilotene ut av forhandlingsrommet i protest. Tidligere i vinter proklamerte konsernsjef Anko van der Werff at selskapets årlige kostnader skal kuttes med 7,5 milliarder svenske kroner. Tidligere var dette målet på fire milliarder. De økte besparelsene inngår i ledelsens nye plan, SAS Forward, som skal gjøre selskapet konkurransedyktig ut av koronakrisen, som det heter.

Her ligger også de målsetningene om en ny finansiell status for selskapet. Da van der Werff la frem regnskap i forrige, målsatte han at han ønsker å sanere en gjeldspost på 20 milliarder svenske kroner. Noe av kreditorenes utstående skal omgjøres til aksjer. Samtidig som van der Werff håper at kreditorene blir med på denne oppvasken, håper han også at fagforeningene tilpasser seg hans krav slik at selskapet blir «investerbart». SAS-sjefen uttalte også et behov for å få inn 9,5 milliarder svenske kroner i egenkapital.

Presseansvarlig i SAS, Bjerve Sund, gjentar også van der Werffs budskap om at alle parter – ansatte, eiere og kreditorer – må delta, og at alle må fire på kravene for at SAS skal komme gjennom restruktureringen.

– Vi er avhengig av å få planen gjennomført, og den krever at alle deltar. Pilotforeningene viser nå at de heller vil ha konflikt fremfor samhandling. I praksis ønsker pilotene vetorett mot alle beslutninger som vedtas i ledelsen.

– En streik i dagens situasjon vil være svært ødeleggende for selskapet, og pilotene setter jobbene i fare for tusenvis av kolleger, legger Bjerve Sund til.

På vegne av SAS-ledelsen oppfordrer hun nå pilotene til å ta til fornuft:

– Vi forventer at pilotene møter til megling, og at de vil gå tilbake til jobbene.

Levert plassoppsigelse

Pilotene i SPG er imidlertid tydelige på at nok er nok:

«På siden av tarifforhandlingene har SPG hatt samtaler med SAS-ledelsen for å forsøke å finne en løsning. SPG har lagt frem tilbud på betydelige besparelser, men med et motkrav om at alle SAS-piloter skal omfattes av samme tariffavtale. SAS-ledelsen har avvist disse forslagene, og SPG ser ingen annen mulighet enn å varsle om plassoppsigelse og å søke en løsning gjennom megling», står det i pressemeldingen.

Meglere fra tre land skal nå bistå partene for å komme frem til en løsning. Hvis det ikke oppnås noen avtale varsler pilotforeningen streik fra 29. juni.

Det hviler et stort ansvar på SAS-ledelsen for å unngå en mulig streik. Man har brukt mye ressurser på å bryte den skandinaviske modellen og angripe sine ansatte. Vi har stått overfor ultimatumer som er helt umulige å forholde seg til og som nå blir tvinger oss til å gå denne veien. Pilotene krever ikke mer enn at ledelsen forholder seg til partssamarbeidet og et seriøst arbeidsliv, sier Lindgren. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.