Mens det kriserammede flyselskapet SAS venter på pilotenes dom over avtalen som avsluttet streiken for nesten to uker siden, utspiller det seg et rettsdrama på andre siden av Atlanteren.

Som en del av restruktureringen selskapet er gjennom, må SAS be långiverne om å få lov til å bruke penger. Mandag kveld møtte SAS og dets rådgivere opp i konkursdomstolen i New York. Der ba de selskapets kreditorer godkjenne en utbetaling i august på 10,6 millioner dollar, tilsvarende drøyt 100 millioner kroner – pluss ubetalte renter og avgifter.