Partene møttes til mekling lørdag i et forsøk på å unngå streik. LO-forbundet Norsk Flygerforbund og Parat-foreningen SAS Norge mekler på vegne av pilotene, med SAS som motpart.

Lykkes de ikke med å komme til enighet, er streiken et faktum fra mandag morgen. I første omgang blir bare to piloter tatt ut – en fra flygerforeningen og en fra Parat.

Har opptrappingsplaner klare allerede

Men planer for opptrapping er allerede lagt, opplyste forhandlingsleder Jens Lippestad til LO-Aktuelt lørdag.

Arbeidsavtalen er det største stridstemaet. Pilotene krever større forutsigbarhet i turnusplaner. Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.

SAS har uttalt til LO-Aktuelt at de har store ambisjoner om å unngå konflikt.(Vilkår)

Nå er de her snart: Selvkjørende busser klare for norske veier
De selvkjørende bussene er her allerede. Fra nyttår blir det også lov å sette dem i drift.
01:41
Publisert: