SAS la onsdag morgen frem et regnskap for andre kvartal – perioden fra februar til april i et avvikende regnskapsår som varer frem til utgangen av oktober.

Det ble et underskudd før skatt på 499 millioner svenske kroner i perioden. På forhånd var det ventet minus 556 millioner svenske kroner, ifølge anslag fra analytikere innhentet for TDN Direkt.

Resultatet før skatt og engangsposter ble minus 320 millioner svenske kroner, mot minus 259 millioner svenske kroner i samme periode året før.

Omsetningen endte på 9,92 milliarder svenske kroner, mens det på forhånd var ventet 9,96 milliarder svenske kroner i omsetning.

– Kvartalsresultatet er på linje med våre forventninger til tross for negative valutaeffekter, sier SAS-sjef Rickard Gustafson i en kommentar.

SAS-sjef Rickard Gustafson sier en heldig sikring av drivstoffprisene har holdt kostnadene nede.
SAS-sjef Rickard Gustafson sier en heldig sikring av drivstoffprisene har holdt kostnadene nede. (Foto: Javad Parsa)

Valutabevegelser tynget kvartalsresultatet med 145 millioner svenske kroner.

Fastpris på 80 prosent

Selv om underskuddet øker noe, har SAS klart å hindre en smell etter kraftig oljeprisoppgang i år.

– Fordi vi har sikret en veldig stor del av forbruket har ikke økt oljepris slått særlig gjennom i resultatutviklingen, sier Gustafson til DN.

Siden juni i fjor har spotprisen på flydrivstoff steget med over 60 prosent. I samme periode har oljeprisen steget fra 45 til 75 dollar fatet.

SAS har som intern politikk å sikre mellom 40 og 80 prosent av drivstofforbruket ett år frem i tid.

  • Ved inngangen til året hadde SAS sikret mellom 70 og 80 prosent av forbruket frem til utgangen av juli i år med en fastpris på mellom 500 og 600 dollar pr. tonn i snitt.
  • For tredje og fjerde kvartal (frem til utgangen av oktober) har det sikret mellom 83 og 91 prosent av forbruket til mellom 590 og 630 dollar pr. tonn.

For tiden er spotprisen nær 750 dollar pr. tonn.

– Det gjør at vi kan opprettholde forventingen om et overskudd for helåret, sier Gustafson, og legger til:

– Men om høyere oljepris vedvarer over lang tid, vil det selvsagt bli en større utfordring på kostnadssiden, sier han.

Til sammenligning hadde Norwegian ved utgangen av mars sikret 27 prosent av forbruket ut året.

Resultatene svinger mye gjennom året i flybransjen og perioden om vinteren er tradisjonelt sett svak. SAS opprettholder et mål om et overskudd før skatt og engangsposter på mellom 1,5 og to milliarder svenske kroner for regnskapsåret frem til utgangen av oktober.

Tynges av restrukturering

Gustafson påpeker at dersom man ser bort fra dollareffektene er den underliggende resultatutviklingen positiv sammenlignet med fjoråret.

– Vi har lykkes med å redusere kostnadsnivået og øke snittinntektene på flybilletter i et marked med stort prispress, sier Gustafson.

Resultatsvekkelsen sammenlignet med samme kvartal i fjor skyldes ifølge SAS at fjorårsresultatet var positivt påvirket av engangshendelser og at årets resultat er tynget av restruktureringskostnader.

I inneværende år har SAS bokført restruktureringskostnader på 226 millioner svenske kroner knyttet til personell og eiendom, og på 521 millioner svenske kroner knyttet til effektiviseringstiltak.

SAS-aksjen har falt

SAS-aksjen har i likhet med flere andre flyselskaper i Europa falt hittil i år grunnet høyere oljepris. Aksjen er ned vel fire prosent i Stockholm hittil i år. På ett år har kursen steget rundt 25 prosent.

Analytikere i britiske HSBC, Nordea Markets, Pareto, Sparebank 1 Markets og Sydbank har kjøpsanbefaling på SAS før tallene blir lagt frem i dag.

SAS har de siste månedene levert trafikktall som viser at snittinntekten på billettene (inntekt pr. sete pr. kilometer) er opprettholdt eller svakt høyere enn året før.

Til sammenligning har Norwegian vist betydelig lavere inntektsnivå. I april falt snittinntekt for Norwegian med 20 prosent fra året før, delvis grunnet at gjennomsnittlig flylengde er større enn samme periode i fjor.(Vilkår)

Hverken spiser eller drikker før trening
Norseman-vinner Anne Nevin (45) fra Trondheim har trent opp kroppen til å forbrenne fett fremfor karbohydrater.
02:27
Publisert: