SAS-fly i Norge og Sverige kan bli stående på bakken hvis det blir konflikt med deler av pilotkorpset neste uke.

Nær 700 piloter i Norske SAS-flygeres Forening (NSF) og Svensk Pilotforening kan gå ut i streik. Etter det DN forstår, er det ingen kontakt mellom NSF og selskapet før de møtes hos Riksmekleren 18. mai.

Kilder tett på partene sier at streikefaren har økt de siste dagene. Pilotene mener de har fått et diktat fra ledelsen, og vil ikke forhandle før en tredjepart blir tatt med i samtalene. Heller ikke SAS-ledelsen skal ha tro på en løsning før meklingen.

Partene har frist frem mot natt til torsdag 21. mai for å unngå streik.

Da Norwegians norske og svenske piloter streiket drøyt én uke i mars, ble 200.000 passasjerer rammet. Norwegian anslo kostnadene til rundt 350 millioner kroner.

Tidligere Braathens-piloter sier ja

Det er fire pilotforeninger i SAS. Én i Sverige, én i Danmark og to i Norge.

Like etter klokken 16 i dag onsdag ble den gamle Braathens-foreningen, som i dag heter SAS Norge Pilotforening (SNP), enig med ledelsen om en ny kollektivavtale. Det vil si at pilotene i Norge står mot hverandre i kampen mot ledelsen.

- Vi er blitt enige om en god kollektivavtale for fremtiden. Den sikrer våre arbeidsplasser i Norge på skandinaviske vilkår. Vi mener avtalen gir selskapet vekstmuligheter i en presset flybransje, sier Svein Duvsete, nestleder i SNP, til Dagens Næringsliv.

- Hva tenker dere om at den andre norske pilotforeningen er villig til å streike for sine krav?

- Det har jeg ingen kommentar til. Vi tar vare på våre interesser, så får de ta ansvar for sine, sier Duvsete.

Den nye avtalen er på cirka 30 sider.

Informasjonssjef Knut-Morten Johansen sier SAS nå har avtale med 740 SAS-piloter i Norge og Danmark.

- Vi har gjort et stort steg fremover ved at det er inngått avtaler med over halvparten av SAS-pilotene, og avtalene gjenspeiler fremtidens konkurransevilkår, sier Johansen.

- Avtalene viser at SAS og pilotene tar et felles ansvar for at det er skandinaviske arbeidsvilkår som skal gjelde i fremtiden, sier han.

To mot to foreninger

Rundt 500 piloter i Dansk Pilotforening sa i slutten av mars ja til en ny kollektivavtale med SAS. Like før hadde rundt en tredel av pilotene blitt flyttet til et nytt datterselskap i SAS, Cimber Air. De danske pilotene måtte skrive under innen 1. april for å hindre at pilotene i Cimber Air ble stående uten avtale.

Danske piloter skal ha fått med en klausul om at de vil få like gode vilkår om andre foreninger vinner frem med sine krav. SAS Norge Pilotforening avviser at det er med i deres avtale.

- Det står ikke i avtalen vår, sier Svein Duvsete.

Mekling i Sverige

Etter det DN forstår, skal pilotene i NSF ha reagert på at enkelte pilotforeninger lar dem ta et oppgjør med ledelsen alene for å beholde rettigheter knyttet til arbeidstid, ansiennitet og retten til deler av ruteproduksjonen i SAS. Ledelsen i NSF har ikke ønsket å kommentere detaljene i denne artikkelen.

Derimot har støtten til en eventuell SAS-streik blitt mindre ved at to foreninger er enig med selskapet.

- Forutsatt at SAS forholder seg til dette som en helt normal tariff tvist, ser NSF ingen grunn til at ikke to ansvarlige parter kan bli enig i en mekling - men det forutsetter selvsagt også at partene flytter sine posisjoner, skriver leder Rune Sundland i Norske SAS-flygeres Forening (NSF) i en e-post til DN.

I Sverige pågår det allerede mekling med pilotene.

- SAS har som ambisjon at det skal unngå egne avtaler med de to andre foreningene som gjenstår, og det har blitt en kompleks struktur gjennom over 60 år som vi trenger å bryte opp, sier informasjonssjef Knut-Morten Johansen i SAS.

Les også:

Brudd i forhandlingene mellom SAS og flygerne (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.