De to norske pilotforeningene i SAS, samt den svenske og danske, har alle godkjent den nye tariffavtalen i uravstemninger som ble avsluttet ved midnatt. Det bekrefter Ole Fredrik Knutsen i Norsk Flygerforbund, som er nestleder i SAS-flygeres forening (NSF), til DN lørdag morgen.

Danske TV 2 meldte tidligere at alle de fire pilotforeningene har stemt ja til den nye avtalen.

Leder for Parat-organisasjonen SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, sier i en pressemelding at det endelige resultat for paraplyorganisasjonen SAS Pilot Group (SPG) sannsynligvis vil foreligge på tirsdag, når den svenske avstemningen godkjennes formelt.

– SAS er under konkursbeskyttelse i USA og avtalen må sannsynligvis også godkjennes av den amerikanske domstolen som forvalter kreditorenes verdier, sier Skogvang.

Det bekrefter Knutsen, som også sier at det trolig nå kun er en formalitet at avtalen trår i kraft.

– Det vil jeg regne med, ja, sier han.

Dermed er faren for en ny streik som den som lammet selskapet i juli, i praksis over.

I pressemeldingene sine understreker begge de norske foreningene at mange av medlemmene har stemt ja i solidaritet med yngre piloter som står uten jobb.

– Veldige glade

SAS' forhandlingsleder under denne konflikten, Marianne Hernæs, sier selskapet er godt fornøyd med resultatet.

– Vi er veldig glade og ser frem til å fortsette den pågående Chapter 11-prosessen som vil sikre et sterkt og bærekraftig flyselskap i mange år fremover. Dette positive utfallet på avstemningen vil hjelpe SAS å tiltrekke seg langsiktige investorer etter hvert som vi går gjennom Chapter 11-prosessen og SAS Forward-planen, sier hun til DN, og viser til selskapets forbedringsplan der målet er store kostnadskutt fremover.

Hernæs sier hun de siste dagene hadde fått informasjon som tydet på at det kunne gå mot et positivt utfall.

– Jeg har fått noen signaler som har gjort at jeg har hatt en forsiktig optimisme, sier hun.

Den danske pilotforeningen hadde en stemmedeltagelse 89 prosent, og 93 prosent av disse stemte ja til avtalen. De svenske og norske foreningene har ikke offentliggjort tallene.

Grublet i to uker

Avstemningen er blitt gjennomført i fire ulike fora, der medlemmene har stemt i henholdsvis den danske, den svenske og de to norske foreningene. De er samlet under paraplyorganisasjonen SAS Pilot Group (SPG), som også sto bak streiken i juli.

Streiken brøt ut som følge av at meglingen mellom SPG og SAS-ledelsen strandet, i det som i utgangspunktet var en rutinemessig tarifforhandling.

En av årsakene til at det ble noe langt mer enn bare en rutinemessig diskusjon om lønnsbetingelser, var et bakteppe som inneholdt:

  • 560 oppsagte piloter under koronapandemien – hvorav kun 110 hadde fått igjen jobben.
  • En konkurrerende fagforening, Flyvebranchens Personale Union (FPU), utfordret SPG i to datterselskaper.
  • Ledelsens ønske om å kutte kostnadene massivt, blant annet ved å tilpasse arbeidsstokken etter sesongvariasjonene: Mer jobb på sommeren, langt mindre på vinteren.

Pilotene har i drøyt to uker grublet over innholdet i avtalen – der detaljene foreløpig ikke er offentlig kjent. De viktigste elementene ble dog presentert av selskapet da den 15 dager lange streiken ble avblåst.

Ville ha langsiktighet

På den ene siden har pilotenes foreninger vunnet to viktige seire: De får tilbake eks-kollegene som fikk fyken under koronapandemien og de går inn igjen som avtalepart i de to datterselskapene SAS Connect og SAS Link. Den konkurrerende danske fagforeningen FPUs tariffavtale fra 2020 fases dermed ut etter 2027.

Ledelsen på sin side oppnår en lang avtale i den nye tariffavtalen. SAS-sjef Anko van der Werff har uttalt at det er viktig når SAS nå må henvende seg til nye investorer. Et annet viktig poeng for ledelsen er at pilotene kan benyttes mer om sommeren – fra 47,5 til 60 timer per uke – og mindre om vinteren.

Dette er etter det DN kjenner til svært høyt verdsatt internt av SAS-ledelsen, og det er særlig de potensielle besparelsene om vinteren som er viktige i så måte.

Van der Werff har et mål om å kutte de årlige kostnadene i SAS med 7,5 milliarder svenske kroner i restruktureringsplanen SAS Forward. Pilotene går med på et umiddelbart lønnskutt på fem prosent i nominell lønn for å bidra til dette. Det anslås at pilotene totalt ble med på 600 millioner svenske kroner i besparelser, av en målsetning på 800 millioner. Her er bidragene fra redusert arbeidsmengde på vinteren vel så viktig som lønnskuttet.

– Grunnen til at jeg er så fornøyd med denne avtalen, er at pilotene gjør sin del i SAS Forward, og det at pilotene er med oss er et viktig steg. Vi kan nå ta det neste steget inn i investor-sfæren, og det er det som trengs for selskapet. Det er fortsatt mye arbeid foran oss, uttalte van der Werff til DN da streiken ble avsluttet.

Finansielle utfordringer

Selskapet har også rykket frem ett nivå i den amerikanske konkursdomstolen denne uken. Der har nå advokatene krysset av boksene for informasjon og formalia i samtlige av selskapene som inngår i Chapter 11-rettsløpet. I tillegg til morselskapet SAS AB skal ytterligere 13 datterselskaper gjennom konkursbehandlingen. Her inngår de skandinaviske driftsselskapene og de irske flyeiende selskapene.

Da refinansieringsmålene ble kjent i vår, het det at gjelden på godt over 40 milliarder svenske kroner skulle reduseres med 20 milliarder. Dessuten skal det hentes inn 9,5 milliarder i ny egenkapital.

Mens selskapet befinner seg i rettssalen i New York må det ha på plass en brofinansiering, anslått til syv milliarder. NHH-professor Karin S. Thorburn uttalte til DN i forrige uke at hun mener SAS står «ekstremt laglig til» for oppkjøpsfond som er spesialisert på denne typen lånefinansiering.

SAS har selv anslått at streiken kostet selskapet omkring 1,5 milliarder svenske kroner.

Fredag formiddag ble det klart akkurat hvor hardt passasjertrafikken ble rammet, da SAS la frem trafikktall for krisemåneden juli. SAS' trafikktall i juli ble sterkt påvirket av den 15 dager lange pilotstreiken, og falt 32 prosent fra juni til juli. I løpet av måneden ble mer enn 3.700 flyvninger kansellert og 380.000 passasjerer ble berørt av streiken i flyselskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.