Hvis liv og helse står i fare, kan regjeringen gripe inn og stanse streiken. Det vil imidlertid bare gjelde pilotene som er organisert i de to norske fagforeningene.

I SAS-streiken har fagforeninger i de tre nordiske landene stått samlet bak felles krav. Men det er fullt mulig å avslutte den norske delen av streiken, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

– Ja, det er det. Møtet er et varsel til partene om at det kan blinke rødt, sier Nergaard til NTB.

Ingen tradisjon i Sverige og Danmark

Sverige har ingen tradisjon for å bruke tvungen lønnsnemnd i det hele tatt. I Danmark blir virkemiddelet benyttet, men i langt mindre grad enn i Norge, ifølge arbeidslivsforskeren.

Det er dermed mulig at streiken vil kunne fortsette i Sverige og Danmark, samtidig som den avsluttes i Norge.

Hvordan det praktisk vil påvirke flytrafikken, er vanskelig å overskue. Nergaard mener det kan gi ekstra press på partene i Sverige og Danmark.

– Det kan ta litt av piffen ut av streiken. Hvis den avsluttes i Norge, vil SAS ikke tape like mye penger. Men det vil fortsatt være en kostbar konflikt, sier hun.

Helsetilsynet vurderer liv og helse

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark kalte inn til hastemøte med Helsetilsynet mandag. Det er meldt om at helsepersonell, som intensivsykepleiere, ikke kommer seg på jobb. Universitetssykehuset i Nord-Norge har vansker med å gjennomføre vaktbytte.

Hvis det ender med tvungen lønnsnemnd, vil pilotene avslutte streiken og gå tilbake til arbeidet. Stridsspørsmål vil gå til videre behandling i Rikslønnsnemnda.

Hverken pilotene eller SAS har særlig stor interesse av et slikt utfall, mener arbeidslivsforskeren.

– Det er en risiko for dem. De som ønsker å endre på en tariffavtale, vil være minst interessert i tvungen lønnsnemnd fordi Rikslønnsnemnda ofte er konservativ, sier Nergaard.

En komplisert sak

Nemnden vil som regel ta utgangspunkt i de avtaler som foreligger. Men i denne situasjonen ønsker både arbeidsgiver og arbeidstager endringer, påpeker hun.

Ekstra vanskelig blir det fordi det bygger på et felles avtaleverk som omfatter virksomhet i tre land. Rikslønnsnemnda vil trolig ønske å se på hvilke avtaler som etter hvert foreligger i Sverige og Danmark. Det vil si hvor de lander i denne konflikten.

– Dette vil bli en komplisert sak for Rikslønnsnemnda, hvis den kommer på deres bord. En sak som er mye vanskeligere enn andre, sier Nergaard.

– Risiko for begge parter

Forskeren mener det er vanskelig å si om det er pilotene eller SAS som har mest å vinne eller tape på en tvungen lønnsnemnd. Pilotene ønsker å nulle ut avtaler SAS inngikk med datterselskapene SAS Connect og SAS Link.

– Det vil Rikslønnsnemnda antagelig ikke ha myndighet til å bestemme over. Dette er danske tariffavtaler. Det er her slaget står, sier Nergaard.

Det er ingen tvil om at det er viktig for SAS at streiken tar slutt. Samtidig risikerer de å gå glipp av løsninger som ligger på bordet i dag – som økt fleksibilitet, at pilotene skal jobbe mindre i lavsesong, påpeker Fafo-forskeren. Vanligvis er det arbeidsgiversiden som er mest tjent med en nemnd, men det er usikkert om SAS tenker sånn per nå.

– SAS ønsker seg åpenbart en felles løsning for alle landene. Det kan tvungen lønnsnemnd være et hinder for, sier Nergaard.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.