Fredag morgen gikk alle norske, svenske og danske SAS-piloter ute i streik. SAS opplyser at 673 flyvninger er kansellert fredag og at det med all sannsynlighet kommer mange flere i helgen.

Inntil 80.000 passasjerer er rammet av streiken. For flyselskapet kan det bety store finansielle komplikasjoner.

– Inntektsbortfallet er på 70–80 millioner kroner per dag. Dersom streiken fortsetter, spøker det for overskuddet for SAS i år. Det er alvorlig nok. Men målt over tid vil det være enda mer alvorlig for selskapet dersom det skulle innfri pilotenes lønnskrav på 13 prosent. Da er det fare for selskapets eksistens, mener Hans Jørgen Elnæs i WinAir.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.
Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. (Foto: Per Thrana)

På lønnstoppen

Elnæs sier SAS allerede ligger nær kostnadstoppen blant flyselskapene i Europa.

– Selskapet har gjennomført omfattende kostnadskutt gjennom flere år. Det er kuttet til beinet. Nå er det på det operative, altså på driften, det jobbes med å få ned kostnadene. Skulle pilotene få voldsomme lønnstillegg, vil de kabinansatte, bakkeansatte og ansatte innen salg og markedsføring komme etter med krav. Det vil sette SAS i en veldig dårlig konkurransesituasjon. Selskapet vil da ikke ha råd til å konkurrere med stadig mer kapasitet fra Norwegian og trolig snart også fra andre aktører i hjemmemarkedet i Norden, mener han.

– Så det er egentlig lite SAS-ledelsen kan gjøre?

– Jeg tror pilotenes har lagt lønnskravet så høyt for å presse gjennom endringer på andre felt. Særlig gjelder det de 60 prosent av pilotene i turnus som har liten forutsigbarhet med tanke på når de skal jobbe. Pilotene ønsker å ha større innflytelse her, og der kan nok SAS-ledelsen gjøre noe. Pilotene liker dessuten dårlig at det er etablert SAS Irland med baser i London og Malaga. Men det er et faktum at London-ruten først ble lønnsom etter etableringen av den basen, så den vil ledelsen beholde. Det er også et konflikttema at 30 prosent av produksjonen, i hovedsak sekundærruter, er outsourcet til andre flyselskaper. SAS-ledelsen ønsker seg mer innleie mens pilotene vil ha mindre, forklarer Elnæs.

– SAS er mer sårbar enn vi ventet

– SAS-pilotenes streik kommer overraskende på oss og synliggjør at SAS er mer sårbar enn vi på forhånd ventet. Fortsatte besparelser er nødvendig for å sikre et lønnsomt og selvstendig SAS, og forståelsen for dette later til å være veldig begrenset, skriver aksjesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank Markets i et notat til kundene fredag.

Med de forventningene banken har til SAS inntjening tror analytikeren at flyselskapet fort kan snu fra overskudd til underskudd dersom streiken drøyer ut over 14 dager.

– Vi har ingen direkte innsikt i forhandlingene, men forstår at det dreier seg om arbeidstid, lønn og SAS-pilotenes bekymring for SAS bruk av baser utenfor Skandinavia. Medienes rapporteringer om lønnskrav på 13 prosent tyder på at partene er langt fra hverandre, skriver Pedersen.

– Ledelsen har alt å tape

Fredag falt SAS-aksjen med over fire prosent på børsen. Sydbank Markets senker anbefalingen på aksjen fra kjøp til hold.

– SAS-aksjen er egentlig ikke dyr, men konkurransen er hard og med en europeisk økonomi på vei i lavere tempo kan SAS dessuten komme til å kjempe hardere for overskudd i år, skriver Pedersen.

Etter at SAS var nær konkurs i 2012 har flyselskapet ifølge analytikerne klart å posisjonere seg som et av de bedre flyselskapene i Europa. Men konkurransen er hard, og overskuddet til SAS er ikke større enn at det fortsatt må gjøres besparelser, ifølge Sydbank.

Her er bankens prognose:

  • Uten besparelser vil SAS resultat før skatt for 2019 falle fra 1,2 milliarder svenske kroner til 300 millioner svenske kroner.

I lys av det mener banken at pilotenes krav om tosifret lønnsvekst garanterer markant svakere konkurransekraft for selskapet.

– Det vil bety en retur tilbake til kampen for overlevelse for SAS. Ledelsen har derfor etter vår vurdering alt å tape ved å komme med for store innrømmelser når forhandlingene fortsetter – nemlig SAS fremtid som selvstendig lønnsomt flyselskap, skriver Pedersen.

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS. Her på besøk i Austin i Texas.
Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS. Her på besøk i Austin i Texas. (Foto: Johannes Worsøe Berg)

Kronesmell

Konkurransen i luften har økt de siste årene. Flere flyselskaper har gått konkurs ettersom kapasiteten har økt. Drivstoffprisene har økt og billettprisene har holdt seg relativt lave.

I tillegg kjemper SAS mot en svekket svensk krone, ifølge Jacob Pedersen i Sydbank.

– Den øker selskapets kostnader markant, og er også med på å senke overskuddet i år markant, skriver han.

Verre ble det torsdag da den svenske sentralbanken varslet at den lave renten vil bli liggende på dagens nivå lenger enn tidligere antatt. Den svenske kronen svekket seg betydelig, og Reuters meldte at den ikke hadde vært svakere mot dollar siden 2002.

– I en sånn situasjon har SAS bruk for ro i de interne linjene for å kunne navigere igjennom utfordringene. Streiken representerer det stikk motsatte, skriver Jacobsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.