Visste du at enkelte fly som tar av fra populære flyplasser som Heathrow er spøkelsesfly? Begrepet «ghost flights» blir brukt om tomme flyvninger som kun blir gjennomført for at flyselskapet skal få beholde sine kostbare landingsrettigheter.

For på de mest populære flyplassene er muligheten til å lande en svært knapp ressurs. På London-flyplassen Heathrow har kapasiteten vært sprengt i flere tiår. Det fører til at rettighetene til å lande der er blitt svært verdifulle.

I 2016 betalte Oman Air 75 millioner dollar, eller rundt 650 millioner norske kroner, for rettigheten til å lande på Heathrow i morgenrushet, ifølge The Times.

Det tilsvarende er tilfelle ved alle de mest populære flyplassene i verden. Når Norwegian valgte Gatwick som sin base i London, var en medvirkende årsak at dette var en billigere flyplass å operere fra enn for eksempel Heathrow.

Men nå håper Norwegian at verdien av selskapets landingsrettigheter ved nettopp Gatwick er så høy at selskapets långivere går med på å utsette forfallet av to store lån på til sammen 380 millioner dollar (3,4 milliarder kroner).

Norwegian har per i dag ikke nok penger til å betale tilbake lånene som lovet, og kan havne i en alvorlig krise dersom långiverne ikke går med på forslaget.

Flyr tomme fly

I luftfartsbransjens tidlige år var ikke kapasiteten ved flyplassene noe problem og landingsrettigheter ble delt ut til de selskapene som ønsket det. Men ettersom landingsrettigheter ble en knapp ressurs, utviklet det seg raskt et marked for byttehandel og salg.

I praksis består en såkalt «slot» av et par med én landingsrettighet, og én avgangsrettighet. I tillegg er det rettigheter knyttet til bruk av parkeringsplasser og gate.

I praksis sitter flyselskaper med en lang historie gjerne på flere attraktive slotter enn yngre utfordrere i bransjen, ganske enkelt fordi disse ble tildelt for mange år siden.

En betingelse for å beholde en slot er imidlertid at den benyttes minst 80 prosent av tiden. Det er dette som har gitt opphavet til spøkelsesflyene.

For hvis et flyselskap er nær ved å miste en attraktiv slot, vil det i enkelte tilfeller være lønnsomt å operere tomme flyvninger uten passasjerer for å beholde landingstillatelsene.

Spøker for miljøet

Et eksempel som blant annet er trukket frem av nettstedet Simple Flying og avisen The Mirror, er flyselskapet British Mediterranean som ble nødt til å stoppe flyvninger fra Heathrow til Usbekistan på grunn av uroligheter i landet.

Mens selskapet ventet på at situasjonen bedret seg, fløy det seks dager i uken tomme fly fra Heathrow til Cardiff i Wales for å unngå at de verdifulle slottene ble tatt fra dem. For enkelte selskaper kan det være lønnsomt å ikke ta med passasjerer på disse flyvingene siden man da unngår en rekke terminal- og bakkekostnader.

Såkalte «ghost flights» er blitt møtt med sterk kritikk fordi de fører til unødvendige klimautslipp og ineffektiv bruk av flyplassenes kapasitet. Derfor er denne typen flyvninger blitt mindre vanlige.

Særlig eksempelet nevnt over ble møtt av kraftig harme ifølge BBC.

Kan miste rettigheter

Som nevnt er hovedregelen til den internasjonale luftfartsorganisasjonen Iata at en slot må benyttes minst 80 prosent av tiden. Hvis denne regelen brytes, risikerer selskapet å miste landingsrettighetene, som så vil bli gitt til ett av flyselskapene på ventelisten.

Tilsvarende er hovedregelen at dersom et flyselskap går konkurs, skal landingsrettighetene deles ut til de øvrige flyselskapene som venter på en slot. Unntaket er dersom flyselskapet kan dokumentere fremtidige planer for landingsrettighetene, for eksempel gjennom overføring til et annet selskap som vil videreføre virksomheten.

For at Norwegians obligasjonseiere skal være villig til å godta landingsrettighetene som sikkerhet for sine lån, må dermed Norwegian kunne garantere at selskapet ikke vil miste slottene ved en eventuell konkurs. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.