Staten selger alle aksjene i SAS, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag.

Staten annonserer tirsdag en intensjon om å selge inntil 37,8 millioner ordinære aksjer i SAS ab, tilsvarende omtrent 9,88 prosent av aksjene i flyselskapet.

Dette er statens resterende eierandel i SAS, etter at den gradvis har solgt seg ut av selskapet de siste årene.

– Kun forretningsmessig

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av SAS. Stortinget har i flere omganger gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten planlegger vi nå å benytte oss av. Fordi prosessen pågår nå, kan vi ikke kommentere saken utover det som kommer frem i børsmeldingen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flyselskapet selv vil heller ikke kommentere departementets avgjørelse ytterligere.

– Dette er ikke overraskende, med referanse til det som tidligere er meddelt. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS i en tekstmelding til DN.

Regjeringen har ved flere anledninger kommunisert at staten ikke er en langsiktig eier i SAS.

– Den norske stats eierskap i SAS har kun vært forretningsmessig. Følgelig er det ikke forventet at selskapet vil gjøre strategiske eller operasjonelle endringer som følge av transaksjonen, heter det i børsmeldingen.

Starter umiddelbart

Ifølge departementet er minimumsordren satt til det antallet aksjer som tilsvarer en samlet kjøpesum i svenske kroner tilsvarende hundre tusen euro.

Transaksjonen er strukturert som en «accelerated bookbuilding» mot institusjonelle investorer. Departementet opplyser at bokbyggingen vil starte umiddelbart etter publiseringen av meldingen. Prising og oppgjør i transaksjonen vil bli gjennomført i svenske kroner.

Den norske stat har engasjert Nordea, Pareto og UBS som tilretteleggere for Transaksjonen. Swedbank og Wiersholm har vært engasjert som henholdsvis uavhengig finansiell rådgiver og juridisk rådgiver for den norske stat, opplyses det.

– På tide å flytte hjemmefra

I oktober 2016 solgte staten 9,2 millioner aksjer i SAS for om lag 132 millioner kroner.

Regjeringen har siden 2011 hatt fullmakt fra Stortinget til å selge seg ut av SAS. Stortinget fornyet fullmakten til å selge aksjer i SAS sist gang i nasjonalbudsjettet for 2018.

Også den svenske staten har gradvis solgt seg ut av flyselskapet de siste årene.

– SAS fylte 70 år for noen få uker siden. Nå er det vel på tide at vi begynner å tenke på å flytte hjemmefra,, sa daværende styreleder Fritz Schur etter at den norske og svenske starten solgte seg ned i selskapet i oktober.

Eierskapet i SAS er fordelt mellom de skandinaviske statene og private aktører.

Da Oslo Børs stengte tirsdag var kursen på SAS-aksjen 16,45 kroner. Statens andel på 37,8 millioner aksjer er dermed verd 621,8 millioner kroner med dagens kurs.

Tror Danmark er en potensiell kjøper

Mens Sverige og Norge har villet selge seg ut av SAS, har den danske staten vært interessert i å styrke sitt eierskap i flyselskapet.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair mener Danmark kan være en potensiell kjøper av den norske statens aksjer.

– Det henger sammen med at den danske staten kontrollerer mesteparten av Københavns lufthavn Kastrup. Jeg tror de er interessert i å få et grep om SAS for å sikre at flyselskapet blir en langsiktig og stor aktør på Kastrup, sier Elnæs til NTB.

– Jeg ble litt overrasket over timingen. Men det kan jo være at det finnes en kjøper i markedet nå. SAS har jo kommet langt i å komme på rett kurs. Dermed kan interessen blant investorene være større, sier Elnæs.

Godt informerte kilder sier til DN at Lufthansa ikke har planer om å kjøpe aksjene i samarbeidspartneren SAS. Lufthansa sa i forrige uke at de kan vurdere å by på Norwegian.(Vilkår)

SV har oppsummert før sommeren: -Alle er nå trøndere
Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i DN kommenterer hvor tøffe trøndere har vært lenge før trønderfylkene ble sammenslått.
01:40
Publisert: