SAS skriver i en børsmelding fredag morgen at det kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling for å søke mandat til å utstede 66 millioner nye SAS-aksjer i en rettet emisjon. Det utgjør nesten 20 prosent av antall aksjer som er i SAS i dag.

Basert på sluttkurs torsdag betyr det at SAS vil gjennomføre en emisjon på rundt 1,7 milliarder kroner. Baserer man seg på sluttkursen på Stockholm-børsen ligger beløpet like oppunder 1,8 milliarder kroner.

Den norske staten takker nei

SAS sier de regner med å få støtte fra sine største eiere, de tre skandinaviske statene, til å delta i emisjonen. Wallenberg-stiftelsen er selskapets fjerde største eier. Hovedeierne har sagt at de forutsatt at forslaget stemmes igjennom ikke kommer til å selge sine SAS-aksjer 90 dager etter en eventuell emisjon er blitt gjennomført.

Den norske staten er positive til emisjonen, men kommer ikke til å delta i emisjonen, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Den svenske staten kommer heller ikke til å delta i en emisjon, mens den danske staten kommer til å delta i en eventuell emisjon, ifølge TDN Finans.

Dersom aksjonærene gir tommelen opp for en emisjon vil eierandelen til den norske staten bli barbert ned til 9,5 prosent fra 11,5 prosent, avhengig av størrelsen på emisjonen.

Vil fravike aksjonærenes ordinære fortrinnsrett

Emisjonen skal skje på markedsmessige vilkår der tegningskursen blir fastsatt gjennom en bokbyggingsprossess. Etter den prosessen er fullført vil man kunne se hva markedet er villig til å betale for de nye SAS-aksjene. Selskapet vil be aksjonærene om lov til å fravike den ordinære fortrinnsretten aksjonærer har til å delta i emisjoner.

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal avholdes den 3. november.

Markedet er umiddelbart ikke overbegeistret for meldingen SAS kom med og aksjen har etter rundt 10 minutters handel falt med 6,40 prosent på Oslo Børs. På Stockholm-børsen har den falt med rundt 7,5 prosent. Det tilsvarer en tredel av børsverdien som er foreslått i en emisjon.

Klokken 11.00 legger SAS frem sine trafikktall for september måned.(Vilkår)

Norwegian royals chasing the wave
How Norway's Crown Prince Haakon teaches his children how to surf
01:59
Publisert: