Allerede denne uken kan i underkant av 1300 Norwegian-ansatte tas ut i streik, opplyser Arve Sigmundstad i Parat til DN.

Det har ikke vært kontakt mellom Parat og Norwegian siden partene gikk fra hverandre natt til onsdag.

Nå venter Parat på avklaring fra den danske forliksmannen på når det lovlig kan tas ut storstreik, ifølge Arve Sigmundstad, kommunikasjonssjef i Parat.

Mandag holder arbeidsorganisasjonen Parat medlemsmøte i Danmark, men det er usikkert når en eventuell dato for storstreik vil være klar.

Ifølge Sigmundstad er det to datoer som er aktuelle:

* Fredag 16. mai
* Søndag 25. mai

- Streiken er i gang og vi ønsker å trappe opp. Det er søkt om plassfratredelse for alle de 228 ansatte på den danske basen, og i overkant av tusen på den norske – til sammen nær 1300.

Trapper opp

Foreløpig er kun ett Parat-medlem i Norge ut i streik, 43-år gamle René Gustavsen. Han har jobbet i Norwegian i seks år, hvorav han har sittet i styret de siste fire.

Hans 1300 kolleger kan bli tatt ut til streik av Parat allerede fredag denne uken – dersom den danske forliksmannen forkaster den foreløpig gjeldende 14-dagers fristen.

- En opptrapping av streiken kan skje tidligst fredag denne uken, og senest søndag 25. mai, sier Sigmundstad og forklarer:

- Forliksmannen i Danmark opererer med flytende frister, og la ned forbud mot streik 6. mai. Da gjelder en 14-dagers frist frem til 20. mai. Denne kan videre forlenges med fem dager frem til 25. mai – noe som da er siste frist for en eventuell storstreik, forklarer Sigmundstad.

Men han kan når som helst kaste 14-dagers fristen på bålet, understreker han.

- Gjøres dette i dag, vil fem-dagers fristen gjelde og streiken være i gang allerede fredag.

- Vanskelige ultimatiumer

En opptrapping av streiken vil få store konsekvenser for reisende, sier Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonssjef i Norwegian.

- Det vil bli utfordrende å gjennomføre flyprogrammet, men vi vil ivareta kunden på beste måte. Dersom konflikten opptrappes, vil vi gjøre alt vi kan for å ivareta kundene på best mulig måte. Det kan bety at vi setter opp et altertnativt flyprogram. Det viktigste for oss, er å få passasjene dit de skal.

Han mener Parat stiller urealistiske krav til flyselskapet.

- Det er i hovedsak to ultimatumer som gjør situasjonen vanskelig. Det ene er at verken NHO eller Norwegian kan akseptere et krav fra Parat og Kabinforeningen om tariffavtale med et selskap de ikke er ansatt i, sier Sandaker-Nielsen.

- Da ny selskapsstruktur ble vedtatt i fjor, blant annet for å trygge arbeidsplassen for de ansatte, samt spre risikoen i selskapet Norwegian Air Shuttle ASA, var Kabinforeningen med på laget. Kabinpersonalet har beholdt de samme lønns- og arbeidsbetingelser og opparbeidede rettigheter etter at ansattforholdet ble flyttet til de heleide datterselskapene. Det er uaktuelt å reversere en selskapsstruktur som allerede er etablert, mener han.

Vil ha tariff

Den andre faktoren som skaper splid er kravet fra Parat om en tariffavtale for både danske og norske ansatte. At en norsk tariffavtale skal gjelde for utenlandske bedrifter, er problematisk, mener Sandaker-Nielsen.

- NHOs virksomhetsområde strekker seg ikke utenfor Norges grenser, og det må naturligvis både Norwegian og Parat forholde seg til. Vi forholder oss til lokale lover og regler, og tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser i alle landene vi driver virksomhet, sier han og utdyper:

- De danske kabinansatte forholder seg til andre sosialforsikringer enn de norske, ettersom de både bor og jobber i Danmark.

Åpen dør

Norwegians ledelse ønsker å gå i konstruktive forhandlinger med Parat, ifølge Sandaker-Nielsen.

- Døren inn til ledelsen er åpen, men da må disse ultimatumene legges til side og man må begynne å tenke konstruktivt og være innstilt på å finne en løsning. Denne konflikten skaper en stor usikkerhet for våre kunder og ansatte. Selskapet må ha styringsrett over strategiske beslutninger og det er helt uaktuelt å gi fra seg denne styringsrettet til en ansattgruppe. Det tror vi de fleste forstår.

Situasjonen fører til usikker stemning, både blant ansatte og reisende, legger han til.

- Det er ikke bare de ansatte i kabinen og cockpit som er usikre, også kolleger på bakken er selvfølgelig usikre på hva som skjer videre og det synes vi er veldig synd. I tillegg er dette en veldig uheldig situasjon for kundene våre.

Store ord

Espen Andersen, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk på BI mener situasjonen har eskalert mellom Parat og Norwegian.

- Begge parter har brukt for store ord, og ting bygger på hverandre. Kanskje det er på tide  å dra ned pipen et par hakk nå. Det bør være liten interesse for å stenge av Norwegian, selv om det ikke noe problem å ta livet av selskapet om det er det som er ønskelig. Men da vil det være 2000 norske arbeidsplasser som forsvinner, uttalte Andersen til DN i forrige uke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.