I august i fjor ble det kjent at den private grupperingen Rygge Airport (RA) planlegger videre drift av Moss lufthavn Rygge. Selskapet forutsatte en oppstart i 2017, men ser nå at det ikke lenger er aktuelt.

Problemet er at selskapet ikke har klart å lande en avtale med tidligere flyplassoperatør, Rygge Sivile Lufthavn (RSL), om disposisjonsretten til terminalbygg og parkeringshus. 

Det var det eneste som gjorde at selskapet ikke kunne gå videre med flyselskaper og investorer for å få til en oppstart av ny flyplassdrift på Rygge, ifølge daglig leder Knut R.