– Nå ligger ballen hos Flygerforbundet, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Vi oppfatter ikke at det foreligger noe tilbud, svarer leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

Partene har forskjellig syn på løfter fra selskapet Babcock, som skal ta over luftambulansetjenesten i nord, om fast stilling til alle pilotene. Det er dette NHO luftfart nå avventer svar fra Flygerforbundet på. Men Flygerforbundet kommer ikke til å gi noe svar før de sitter ved forhandlingsbordet.

– Jeg oppfatter ikke dette som et tilbud vi skal ta stilling til, men et utspill. Vi ble kjent med dette gjennom VG, klokken ti over fem dagen før Kristi himmelfartsdag. Det tilbys fast ansettelse, men spørsmålet er hvilke betingelser som tilbys. Vi trenger ikke lage noe mer dramatikk i det. Dette tar vi stilling til når vi møter motparten ved forhandlingsbordet, sier Carlsen i Norsk Flygerforbund til NTB.

Foreløpig er det ikke avtalt noe møte mellom partene.

– Jeg legger til grunn det vil skje snarest mulig. For eksempel i løpet av neste uke, sier Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Også Flygerforbundet er positive til å møtes i neste uke.

Full beredskap

Inntil videre er den akutte krisen i beredskapen over.

Helse Nord opplyser at syv av syv fly er i beredskap mellom fredag klokken 18.00 og lørdag klokken 6.00. Fram til klokken 18.00 lørdag er åtte av åtte fly i beredskap.

Striden som har tilspisset seg den siste uken, dreier seg om hva som skal skje med pilotene som i dag er ansatt i selskapet Lufttransport når det britiskeide selskapet Babcock tar over anbudet for luftambulansetjenesten 1. juli 2019.

De rundt 110 ansatte i Lufttransport har reagert på at Babcock tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten. Ettersom det ikke ble stilt krav til virksomhetsovertagelse i anbudet, må pilotene søke på sin egen stilling når Babcock overtar tjenesten.

Fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock SAA har forhandlet om overføring av pilotene, men disse brøt sammen i april.

Den usikre situasjonen har ført til pilotmangel og nedsatt beredskap etter at flere piloter har søkt seg over til andre jobber, mens andre har vært sykmeldt.

– Personell flykter

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund mener uansett at forslaget fra NHO Luftfart er en avsporing fra det han mener er det egentlige problemet.

– Grunnen til at luftambulansen sliter er at kvalifisert personell flykter. Regjeringen må slutte å drive uvettige anbudsprosesser og sikre at kompetansen og erfaringen blir med videre, sier Carlsen.

Denne delen av konflikten skal Stortinget ta stilling til tirsdag neste uke. Da møter helseminister Bent Høie (H) for å redegjøre for saken. I etterkant vil KrF ta endelig stilling til forslaget fra Rødt om å annullere anbudet om luftambulansetjenesten, slik resten av opposisjonen har åpnet for.(Vilkår)

I 30 år har Arne Aasan (81) målt nedbør
Dag ut og dag inn har Arne Aasan i Mosvik i Trøndelag hentet nedbørsbeholderen i hagen og meldt inn målingene til Meteorologisk institutt.
01:40
Publisert: