Avinors lufthavner hadde en samlet vekst på cirka 2,1 millioner passasjerer. Oslo lufthavn sto for 1,7 millioner av veksten. Av de øvrige lufthavnene var det sterkest vekst i Tromsø med 8,7 prosent, Bergen med 2,8 prosent og Harstad/Narvik, der økningen var 6,2 prosent i fjor.

– Hovedårsaken til passasjerveksten er en bedring i norsk økonomi, med større optimisme både hos bedrifter og privatpersoner. Også internasjonalt er det en økonomisk oppgang som påvirker besøkstallene til Norge positivt, kommenterer konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Han påpeker at luftfarten har en avgjørende rolle for nasjonal verdiskaping

– Vi forventer en videre vekst i omtrent samme takt, og aktuelle prosjekter de neste årene er utbygging i Tromsø, bygging av ny lufthavn i Bodø, vurdering av ny lufthavnstruktur i Lofoten, Ofoten og Vesterålen, vurdering av ny lufthavn i Hammerfest, samt etter hvert ny lufthavn på Helgeland, avslutter Falk-Petersen.(Vilkår)