Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker at det i 2015 ble bevilget mer midler til økt aktivitet for å forbedre sikkerheten for innenlands helikoptertrafikk, men at antall operative tilsyn likevel gikk ned sammenlignet med året før.

– Styrket tilsyn er et av de mest effektive tiltakene for å forebygge ulykker og uønskede hendelser i luftfarten. Det er alvorlig at Samferdselsdepartementet ikke har fulgt opp dette bedre i sin styring av Luftfartstilsynet, sier Foss.

Riksrevisjonen viser til at antall operative tilsyn ble redusert, og at Luftfartstilsynet ikke har en helhetlig løsning for dokumentasjon og oppfølging av avvik.

Mer fra Riksrevisjonens rapport. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.