Jon Gunnar Pedersen skriver 18. april at det er forståelig at Høyre vil ha utredet en produksjonsavgift som alternativ til en overskuddsbasert grunnrenteskatt på fiskeoppdrett. Havbruksnæringen ønsker det.

Han er kritisk til flere elementer i regjeringens konkrete forslag til grunnrenteskatt og peker på at skattebyrden blir høy når man tar med de økningene som er gjort i både formues- og utbytteskatten. Samtidig er Pedersen enig i at en produksjonsavgift ikke er en ideell grunnrenteskatt.

Jeg er enig i at flere elementer i regjeringens forslag til grunnrenteskatt er uheldige, og at eierbeskatningen i Norge er blitt for høy. Som Linda Nøstbakken og Ragnar Torvik fra Skatteutvalget skriver samme dag, har en grunnrenteskatt, når den er riktig utformet, nøytral effekt på oppdrettsselskapenes adferd, noe en produksjonsavgift ikke vil ha. De er også kritiske til deler av regjeringens konkrete forslag.

Etter min vurdering er det en dårlig idé å gå inn for et system som har innebygd i seg store svakheter, som det en produksjonsavgift har, istedenfor å gå inn for å rette opp de uheldige elementene som er i regjeringens forslag. Skattesatser og beregningen av hva som er grunnrenten bør selvfølgelig også kunne diskuteres.

Etter min vurdering er det høy risiko å gå inn for et problematisk system, som produksjonsavgift, av taktiske grunner for å holde skattenivået nede. Et system med variabel produksjonsavgift inviterer til stadige diskusjoner og støy, om avgiftsnivået og lakseprisene, selskapenes inntjening, mulig differensiering på geografi og eventuelle andre kriterier.

For et styringsparti virker det uklokt å gå for en slikt system. For næringen kan det se annerledes ut.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.