DN Magasinet Blabar

DN Magasinet 2017-12-30 DN.no
DN.no
Pinsettarbeid. Sammen med doktorgradsstipendiat Thomas Harvey (til venstre) studerer forsker Jon Olav Vik laksens indre organer. Det kommer til nytte når man jobber fram en digital laksemodell i databasen.

Den digitale laksen

Laksenæringen har problemer. Kan en digital modell av laksekroppen komme den til unnsetning?