DN Magasinet Blabar

DN Magasinet 2017-12-30 DN.no

Den digitale laksen

Laksenæringen har problemer. Kan en digital modell av laksekroppen komme den til unnsetning?
Pinsettarbeid. Sammen med doktorgradsstipendiat Thomas Harvey (til venstre) studerer forsker Jon Olav Vik laksens indre organer. Det kommer til nytte når man jobber fram en digital laksemodell i databasen.

Den digitale laksen

Laksenæringen har problemer. Kan en digital modell av laksekroppen komme den til unnsetning?
Pinsettarbeid. Sammen med doktorgradsstipendiat Thomas Harvey (til venstre) studerer forsker Jon Olav Vik laksens indre organer. Det kommer til nytte når man jobber fram en digital laksemodell i databasen.