06.10.2018
40
06. oktober 2018
06.10.2018
40
06. oktober 2018
Økonomiprofessor Orlando Ochoa om arven etter Hugo Chávez:
«Den siste inskripsjonen på sosialismens gravstein»
06.10.2018