Drømmefakultetet

Tekst
LYKKES. Sandra Kolstad har laget en vellykket tredjeplate. <font color="#b9b1b1">Foto: Red Eye Transit</font>

LYKKES. Sandra Kolstad har laget en vellykket tredjeplate. Foto: Red Eye Transit

Sandra Kolstad ønsker å snu oppned på vår forestillingsevne, med pop.