– Mange trodde det var fantastisk å ha en far høyt oppe i politikken. Det var ikke det. Det var vondt

Tekst

Finansbyråd Robert Steen har ingen politisk erfaring, men vet mye om hva et politisk liv kan koste.