– Det skal stilles strengere krav for å bli advokat

Tekst
Foto

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, lurer på hvem det var som lekket Panama-papirene.

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, lurer på hvem det var som lekket Panama-papirene.

– Det var et øyeblikk jeg tenkte at dette overlever jeg ikke.

Merete Smith forteller det uten overspent dramatisk eller emosjonell innpakning. Det er et tørt, nøkternt vitnesbyrd. Et slik var det bare.

Hun hadde tidligere besøkt fengsler på flere kontinenter. Nå var hun i Luzira Maximum Security Prison, som er Ugandas hovedfengsel og ligger i Kampala. Her holdes hardkokte karer med grusomme saker på det kriminelle­ rullebladet. Drap, voldtekter, lemlestelser, væpnet ran, kidnappinger. Her er Ugandas death row. Luzira ble bygget av engelskmennene rett etter Annen verdenskrig og var ment å huse mindre enn 500 fanger. I dag er det mer enn 3500 innsatte her, i gule og oransje fangedrakter.

Fakta: Merete Smith

Født 20. april 1960.

Sivilstatus Gift med advokat Frode Elgesem, tre barn.

Stilling Generalsekretær i Advokatforeningen.

Bakgrunn Jusutdannelse fra UiO og Georgetown University, advokatfullmektig i Wikborg Rein, dommerfullmektig i Asker og Bærum herredsrett, byråsjef i Justisdepartementet, konst. lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Aktuell DN skrev nylig at 44 advokater er straffedømt de ti siste årene. Panama Papers har satt søkelys på skattesvindel på globalt nivå – iscenesatt av et stort advokatfirma.

– Jeg ble overrasket over hvor lite aggressivitet det var. Men det var utrolig stusslig. Det var overfylt, nesten ikke til å tro. Og det var preget av mye sykdom. De hadde knapt plass til å sove, alle sammen. Jeg skulle se de enorme sovesalene, der de bare ruller ut matter på betonggulvet. Jeg gikk rundt sammen med én fangevokter – som var uten våpen. Alle de innsatte går fritt omkring inne i fengselet. Plutselig kom det 100 mann oppover trappen, ok, kanskje var det bare 50 mann. Men alle disse mennene kom plutselig opp trappen. Hva ville skje nå? Det var et svært ubehagelig øyeblikk. Jeg sa excuse me, hello. Og så gikk jeg ned trappen.

Mennene vek til side. Det gikk fint.