– At folk er ressurssterke kan ikke bety at vi skal la være å straffeforfølge dem

Tekst
Foto

Som aktor i krigsforbryterdomstolen lyttet Hedvig Moe Øren til vitnemål om de mest uhyrlige overgrep. Å bli nestsjef i Økokrim er et naturlig steg videre.

– Hvorfor jeg valgte verdipapirkriminalitet?

Hun kikker over bordet på møterommet i fjerdeetasjen der Økokrim holder til. Så blir hun stille.

– Valgene mine opp gjennom har sjelden vært særlig gjennomtenkte. Før nå da.

Hun smiler.

Fakta: Hedvig Moe Øren

Alder 42

Sivilstatus Gift med Joakim Øren, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, to små døtre.

Stilling Assisterende sjef i Økokrim

Bakgrunn Utdannet jurist i 1999, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen, dommerfullmektig i Sunnhordland tingrett, ansatt i Økokrim fra 2003 til 2007, så seniorrådgiver i Finansdepartementet, før hun ble aktor i krigsforbryterdomstolen i Haag. Etter to år som rådmann i Ullensvang og et halvt år som politiadvokat med ansvar for blant annet Trude Drevland-saken, er hun blitt hun nestsjef i Økokrim.

Aktuell Skal lede utredningen av svenske Økokrims opptreden i HQ-saken, der HQ Bank ble gransket i fem år, en etterforskning som kostet 57 millioner kroner, men som i sommer endte i full frifinnelse og blir vurdert som en gedigen ydmykelse for Ekobrottsmyndigheten.