Svermerisk sakprosa

Tekst

Svermerisk sakprosa. Arkitekt og frimerkesamler Bjørn Berge forteller om ulike forsvunne varianter av statsdannelse, i en bok å drømme seg bort i. Foto: Marie Rosenberg/Spartacus forlag

«Landene som forsvant» er en bok om sjørøvere, blikkbokstyranner, drømmende dronninger og landene de styrte. Fortalt av arkitekt Bjørn Berge og hans frimerkesamling.

Det finnes flere måter et land kan eksistere på. Noen anerkjennes internasjonalt, har makthavere som kontrollerer sammenhengende territorier og kan forsvare sin befolkning mot aggresjon utenfra. Andre republikker, kongedømmer og imperier finnes primært i hodene på eksentriske, selvutnevnte herskere. I sistnevnte kategori finner vi for eksempel «Islands of Refreshment», kjent i dag under navnet Tristan da Cunha. Amerikaneren Jonathan Lambert var enehersker over øya i det sørlige Atlanterhavet i 1812, men druknet under en fisketur sammen med to av sine tre undersåtter etter bare noen måneders regjeringstid.

Men mellom de to ytterlighetene, konvensjonelle land med medlemskap i FN og rene fantasiprodukter, finnes et frodig område av land som riktignok har gått inn i glemselen, men som en kort og storslått tid var godt nok etablerte til at de kunne utstede sine egne frimerker. Og det er disse landene arkitekt Bjørn Berge tar for seg i «Landene som forsvant».

Fakta: Bjørn Berge

«Landene som forsvant: 1840–1970»

Spartacus, 238 sider

Bekreftelsen. På samme måte som frimerker bekrefter at avsender har betalt porto, bekrefter de også at avsenderen bor i et noenlunde avansert, organisert samfunn. I «Landene som forsvant: 1840–1970» viser Berge frem sine eksemplarer av frimerker fra disse forsvunne varianter av statsdannelse, og supplerer med anekdoter, historiske fakta, personlige opplysninger om hvordan frimerket kom i hans eie, og til og med en og annen matoppskrift.

Resultatet er en lyrisk sakprosabok i tradisjonen til Judith Schalanskys «Atlas over fjerne øyer». Dette er dokumentasjon det er umulig å ikke sverme litt med.