Oslo kommune kjøpte eiendom for over 220 millioner direkte fra konkursgjengangere

Tekst
Foto
Oslo/Asker/Moss/Lunner/Askim/Sandvika

Parkeringsplassen. Den svenske konkursgjengangeren Carl Thomas Andersson har solgt 51 leiligheter direkte til Oslo kommune. 5. september i år møtte han en av kommunens fire boligkjøpere på en parkeringsplass.

Slik skaffet de seg milliongevinst på kjappe videresalg.

Oslo rådhus, onsdag 14. juni 2017: Oslos folkevalgte har diskutert og votert seg gjennom mer enn 50 saker. Nå skal de avgjøre om Oslo kommune skal kjøpe en bygård på Ullern.

– Jeg håper det ikke blir en stor debatt, slik at vi kan bli ferdig til klokken ti, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Handelen er en del av kommunens store boligkjøpsprosjekt. Saken er allerede behørig behandlet, først av det kommunale foretaket Boligbygg, så av byrådet, deretter av bystyrets egen finanskomité. Nå bankes kjøpet også gjennom i Oslo kommunes viktigste sal.

Ingen diskuterer de pussige transaksjonene rundt eiendommen i Lilleakerveien den siste tiden. Selskapet som solgte til kommunen, hadde bare eksistert i tre dager før eierne skrev kontrakt med Boligbygg. Det ferske selskapet kjøpte bygården i Lilleakerveien for 85 millioner kroner, kommunen overtar for 105 millioner. Noen har fått en veldig kjapp gevinst, men i dokumentene som blir lagt frem for bystyret, blir ikke det nevnt.

Mannen som sto bak salget, var den ukjente snekkeren Carl Thomas Andersson (45).