Står tom. Odd Rune Andersen, bydelsdirektør i Frogner, viser frem leiligheten Boligbygg ga over 11 millioner kroner for i Bygdøy allé. Snart skal den selges.

Denne leiligheten i Bygdøy allé kjøpte Oslo kommune for 11 millioner kroner. Men de mindreårige flyktningene som skulle bo der, kom aldri

Tekst
Foto
Oslo

I kommunens høyblokker i øst forteller beboerne om kakerlakker og råtne bad.

I Bygdøy allé ligger de siste kastanjebladene fortsatt på bakken. På Frogner, bydelen med Norges høyeste kvadratmeterpris, tråkket Oslo kommune ekstra til da boligmarkedet nærmet seg toppnivået. Kommunens boligkjøpere i Boligbygg fikk tilslaget på en klassisk Frogner-leilighet. Pris: 11,3 millioner kroner.

I leiligheten finnes gullbelagt kakkelovn og stukkatur. Trappeoppgangen har romerske søyler og smijern.

I månedsvis ble den nyinnkjøpte leiligheten stående tom. Den ventede gruppen med mindreårige asylsøkere uteble, og snart skal leiligheten selges.

Fakta: Boligbygg

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.

Foretaket har over 11.000 boliger som huser 25.000 mennesker. Med en million kvadratmeter boligareal er Boligbygg Norges største utleier av boliger.

Alle som ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp kan få leiebolig gjennom Boligbygg. Også grupper som trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning kan få bolig.

Mange av Boligbyggs leietagere er brukere av kommunens helse- og sosialtjenester.

De fleste boligene finnes i bydeler som Sagene (2105), Gamle Oslo (1714) og Grünerløkka (1299), mens Ullern har færrest (200).

Insekter og råte