Står frem. Ranveig Bredesen er selv blitt utsatt for et seksuelt overgrep på et av Blindeforbundets arrangementer. Hun tør stå frem med navn fordi hun har venner utenfor forbundsmiljøet. – Derfor våger jeg å fortelle, sier hun.

Unge kvinner tør ikke delta på Blindeforbundet-arrangementer

Tekst
Foto
Oslo

Blinde og svaksynte kvinner er dobbelt så utsatt for seksuelle overgrep som seende kvinner.

– Jeg syntes det var kult at tre så erfarne ville snakke med meg.

Kvinnen som forteller, er blind. Hun var 19 år og på sitt første store arrangement i regi av Norges Blindeforbund. De tre erfarne var menn i 50–60-årene, alle med tillitsverv i forbundet.

Plutselig endret samtalen seg. De ville snakke om kropp. Alt skjedde på et stort fellesområde med flere til stede.

Så kom hendene.

– Først var det uskyldig. Så begynte de å ta meg på puppene, på lårene, overalt.