Indigo-eier. I 2015 og 2016 tjente Thor Stian Kennedy Normann over 50 millioner kroner i sitt private holdingselskap. Flere investorer som føler seg lurt, har gått til retten og fått tvangspant og arrest i Normanns verdier.

The Golden Oldies, del I: Jakten på det grå gullet

Tekst
Foto
Oslo/Asker/Arendal/Søgne/Kløfta

Finanshuset Indigo Finans overtalte eldre investorer og småsparere til å investere rundt 300 millioner kroner i eiendomsprosjekter. De som ble rike, var bakmannen Thor Stian Kennedy Normann og selgerne hans.

– Indre selskap?

Silvia Berg-Andersen (69) rister sakte på hodet. Hun har aldri hørt om den eksotiske selskapskonstruksjonen.

– Jeg er filolog.

Berg-Andersen er en av flere titall pensjonister og formuende eldre som ble lokket til å investere i det som på papiret så ut som gunstige eiendomsprosjekter. I realiteten ble hun offer for Indigo Finans’ lille hær av unge telefonselgere, som uten nødvendige konsesjoner eller sosiale skrupler ringte uinvitert hjem til eldre mennesker for å få tak i pengene deres. Hun og andre eldre ble overtalt til å kjøpe eiendommer til grov overpris fra den skjulte bakmannen, Indigo-eier Thor Stian Kennedy Normann.