Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Krigsbarnas opprør

Tekst
Åpen og kritisk. Wencke Mühleisen har skrevet en selvransakende bok om sin egen bakgrunn og om faren som var Wehrmacht-soldat. Foto: Gyldendal

Åpen og kritisk. Wencke Mühleisen har skrevet en selvransakende bok om sin egen bakgrunn og om faren som var Wehrmacht-soldat. Foto: Gyldendal

Forfatter og kjønnsforsker Wencke Mühleisen konfronterer farens brune fortid og egne erfaringer i kollektiv i Østerrike i en klartenkt og åpen bok.