Ledestjerne_NNielsen_0136.jpg

Når
sjefen er
en
TYRANN

Sjefen til «Pia» beskyldte de ansatte for å lyve, fikk folk til å gråte og baksnakket kolleger.

5. november 2020

følg meg

ILLUSTRASJON

Martin M. Hvattum

Margrethe Zacho Haarde

tekst

Sjefen til «Pia» beskyldte de ansatte for å lyve, fikk folk til å gråte og baksnakket kolleger.

Når
sjefen
er en
TYRANN

følg meg

5. november 2020

ILLUSTRASJON

Martin M. Hvattum

Margrethe Zacho Haarde

tekst

Margrethe Zacho Haarde

følg meg

tekst

5. november 2020

ILLUSTRASJON

Martin M. Hvattum

DETTE ER SAKEN:
Dette kan du gjøre hvis sjefen mobber, er kontrollerende og generelt en dårlig leder.

– Plutselig hørte jeg at det kom noen. Det syntes jeg var rart, i og med at jeg visste alle hadde gått hjem for dagen.

For ti år siden hadde «Pia» (44) en leder som ble fjernet fra bedriften hun jobbet ved. «Manglende gjensidig tillit mellom ansatte og leder», sto det blant annet i granskningsrapporten, ifølge Pia. For Pia og kollegene var en hverdag med usikkerhet og mistrivsel over. Pia ble konstituert som leder inntil en ny var på plass.

En ettermiddag, ikke lenge etter den gamle sjefen var fjernet, ble Pia sittende alene og jobbe overtid.

– Plutselig sto den gamle sjefen min inne på kontoret. Han var aggressiv og truende og sa at  det  vi hadde gjort bak ryggen hans, det kom til å få etterspill for meg. I lang tid var jeg redd, fordi jeg gikk og tenkte på hva han egentlig hadde ment med «etterspill». Jeg tenkte at han nok var typen som kunne finne på å hevne seg.