tekst OSMAN KIBAR, LARS BACKE MADSEN & NORA RYDNE
foto GUNNAR LIER video GUNNAR LIER & ALEKSANDER NORDAHL
presentasjon KARI LIVE RØNNINGEN & ANDERS STENSEN

nye klær

Tobakksindustriens

30. januar 2020

tekst OSMAN KIBAR, LARS BACKE MADSEN & NORA RYDNE
foto GUNNAR LIER video GUNNAR LIER & ALEKSANDER NORDAHL
presentasjon KARI LIVE RØNNINGEN & ANDERS STENSEN

Men hva skjer i Norge?

E-sigaretter begynte
som en trend i USA. 

Så ble det en epidemi,
der hundrevis er syke,
og titalls døde. 

Myndighetene i flere
land slår nå alarm.

Nå har tobakksindustrien funnet en ny måte å
tjene penger på. 

De jakter nye kunder,
som kan være der lenge. 

Den nye målgruppen
er barn og ungdom. 

Salget av tobakk i den vestlige verden har falt dramatisk. 

Røykerne er
blitt færre og eldre. Markedet skrumper inn. 

Nå har tobakksbransjen funnet en ny måte å tjene penger på. 

E-sigaretter har gitt dem et nytt marked: barn og ungdom.

Salget av tobakk i den vestlige verden har falt dramatisk. 

I USA er omsetningen av tobakk halvert siden 2000.

Den har gått ned
med nesten 200 milliarder dollar.

– Til slutt var lungene mine så fucka at jeg ikke kunne løpe til bussen engang. For jeg var jo helt kjempedårlig, sier Sol Holmstrøm Eriksen (20).